Home » Când, unde, cum » Cine a fost Sfântul Gavriil și ce se sărbătorește pe 13 iulie

Cine a fost Sfântul Gavriil și ce se sărbătorește pe 13 iulie

Manolică Anca / 13.07.2021, 11:52
Cine a fost Sfântul Gavriil și ce se sărbătorește pe 13 iulie

Sfântul Gavriil este unul dintre cei șapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. Cine a fost Sfântul Gavriil, de ce Biserica îl celebrează de mai multe ori și pentru ce este bine să te rogi lui.

Cine a fost Sfântul Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil (sau Gabriel) a fost numit conducător al oștirilor cerești, numele său fiind asociat cu multe întâmplări din Sfânta Scriptură. Biserica ține Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil pe 26 martie, în ziua de după Buna Vestire, și iarăși pe 13 iulie. De asemenea, el mai este sărbătorit, împreună cu ceilalți Arhangheli, pe 8 noiembrie.

În limba ebraică, Gavriil înseamnă „bărbat-Dumnezeu”. Numele său reprezintă vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că va asuma firea omenească. El este este îngerul bunătății și milostivirii lui Dumnezeu. Iar motivul pentru care este atât de mult cinstit în tradiția Bisericii este rolul pe care l-a avut la Buna Vestire și cu alte ocazii în Noul Testament.

Astfel, Gavriil i-a apărut mai întâi lui Zaharia, tatăl Înaintemergătorului Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul. El i-a vestit că soția lui, Elisabeta, va avea un copil. Atunci, îngerul i-a spus: „Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea” (Luca 1, 19). Vestea a fost primită cu multă îndoială de Zaharia, iar pentru că nu a crezut în cele spuse de înger a fost pedepsit, luându-i-se darul vorbirii. Abia după ce soția sa a născut, el a putut vorbi din nou.

A prăvălit piatra de la gura mormântului lui Iisus

Tot Gavriil a fost cel care a vestit nașterea Maicii Domnului, Sfinților Părinților Ioachim și Ana, și cel care i-a apărut în vis Dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei, mărturisindu-i că sarcina Mariei era într-adevăr minunată și că trebuie să aibă grijă de Ea si de Prunc. De asemenea, a călăuzit Sfânta Familie în Egipt, l-a însoțit pe Moise, în pustiu, atunci când dreptul a scris Cartea Facerii, a răsturnat piatra de la ușa mormântului Mântuitorului și a dus femeilor mironosițe vestea Învierii lui Iisus.

El fost îngerul care a vestit nașterea Maicii Domnului părinților Ei, Ioachim şi Ana și cel care i-a apărut în vis Dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei, spunându-i că sarcina Mariei era într-adevăr minunată și că trebuia să o ocrotească și să aibă grijă de Ea si de Prunc. Astfel, el a fost un personaj important în vestirea către omenire a Întrupării Domnului Iisus Hristos. Tot el va fi cel care va vesti A doua Venire a Domnului, suflând într-o trâmbiță.

Arhanghelii Mihai și Gavriil
Arhanghelii Mihai și Gavriil

Pentru ce e bine să te rogi la Arhanghelul Gavriil

Îngerii sunt cei care slujesc pentru apărarea și călăuzirea oamenilor. Ei duc rugăciunile noastre la Dumnezeu și îi ocrotesc pe cei drepți. Arhanghelul Gavriil te poţi ruga, pe 13 iulie, dacă vrei să ai copii sau pentru rezolvarea problemelor copiilor.

Sfântul Arhanghel Mihail este Îngerul morţii, cel care întampină sufletele după ce acestea părăsesc trupurile. El trece sufletele celor credincioși de cele 24 de Vămi ale Văzduhului, goneşte cu sabia de foc demonii care îndrăznesc să se apropie. Și, în cele din urmă, îngerul Gavriil este cel ce va anunţa Sfarşitul lumii și Judecata de Apoi, „trambiţând trambiţa cea mai de pe urmă”.

Rugăciune către Sfântul Gavriil

„O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”