Home » Când, unde, cum » Rugăciune puternică pentru părinți. Este bine să o rostești în fiecare zi

Rugăciune puternică pentru părinți. Este bine să o rostești în fiecare zi

Violeta Badea / 31.05.2021, 12:38
Rugăciune puternică pentru părinți. Este bine să o rostești în fiecare zi

Rugăciune puternică pentru părinți. Rugăciunea pentru sănătate este rostită de credincioși pentru a trece cu bine de necazuri sau pentru a se trata de diferite boli. Mulți oameni se roagă zilnic și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate minunile pe care le face pentru noi. În acest material vă vom prezenta o rugăciune puternică pentru părinți, care ți-au dat viață și te-au ajutat să devii omul care ești astăzi.

Rugăciune puternică pentru părinți

Nu există nimic mai puternic decât rugaciunea. Toși credincioșii știu acest lucru și se roagă în fiecare zi pentru sănătatea lor și a persoanelor apropiate. Dincolo de minunile pe care le face, rugăciunea reprezintă și modalitatea prin care îi multumim lui Dumnezeu pentru că ne apară și ne ajută să trecem cu bine peste toate problemele pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi. De sute de ani este cunoscut faptul că nimic nu este posibil pe acest pământ fără rugăciune, fără credinţă în puterea divină şi optimism.

Este important ca să rostim rugăciunile din tot sufletul, cu inima deschisă, iar minunile nu vor întârzia să apară. Sfântul Ioan Gură de Aur credea cu tărie că „rugăciunea este arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se golește, bogație nesecată, liman fără valuri, temelia păcii, rădăcina, izvorul, mama tuturor bunătăților, mai puternică decât o împărăție”. În continuare vă vom prezenta o rugăciune puternică de la copii pentru părinți.

Rugaciune pentru parinti
Rugaciune pentru parinti

Rugăciune pentru părinți

„Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu și pentru mama mea, împlinesc una din cele mai sfinte datorințe, pe care Tu ai pus-o asupra mea și anume:  să-i cinstesc și să-i iubesc din tot sufletul meu și din toată inima mea.

Cea dintâi din îndatoririle mele către ei este de a mă ruga ție totdeauna pentru sănătatea și bucuria lor, a mă supune și a-i ajuta din toate puterile mele.

O, Dumnezeule atotputernic, care binecuvintezi pe fii pentru părinții lor și adesea în dreapta Ta mâine îi pedepsești pentru greșelile lor, primește umila mea mulțumită pentru binefacerile pe care le reverși neîncetat asupra lor.

Trimite-le, Preabunule, și-n viitor binecuvântările Tale și le iartă lor greșelile pe care, ca niște oameni, le vor fi făcut.
Tu poruncești să cinstesc în ei puterea Ta și să le fiu recunoscător și mulțumitor pentru viața pe care mi-ai dat-o prin ei și pentru toate îngrijirile ce au avut și au pentru mine.

Ajută-mi dar să urmez poruncile Tale sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze. Răsplătește-le, Preabunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită pe care totdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările.

Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și cu bună înțelegere.

Fă-i părtași binecuvântarii Sfinților Tăi. Înmulțește-le roadele ostenelilor lor. Fă să prisoseacă peste ei binefacerile Tale și să sporească întru tot binele și întru îndestulare, ca să te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin!”

Rugăciune pentru părinți către Maica Domnului

„Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de bolile ştiute şi neştiute de noi.

Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!”