Home » Când, unde, cum » Unde au trăit și au predicat sfinții apostoli. Ce țări sunt astăzi pe acele locuri

Unde au trăit și au predicat sfinții apostoli. Ce țări sunt astăzi pe acele locuri

Manolică Anca / 05.04.2022, 14:19
Unde au trăit și au predicat sfinții apostoli. Ce țări sunt astăzi pe acele locuri

Evangheliile Sfinţilor Luca şi Marcu amintesc faptul că Mântuitorul Iisus Hristos le-a lăsat celor 12 apostoli ai Săi, la Cina cea de Taină, misiunea de a duce mai departe cuvântul Lui. Iată unde au trăit și au predicat sfinții apostoli Petru, Andrei, Iacob şi Ioan (fiii lui Zevedeu), Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zilotul şi Matia.

Sfinții apostoli ai Mântuitorului Iisus

După alegerea celor doisprezece apostoli, Iisus Hristos a mai luat încă șaptezeci de apostoli mai mici, pe care să îi trimită la propovăduire. Deși în cele din urmă numărul lor a depășit șaptezeci, toți sunt pomeniți ca „cei Șaptezeci de Apostoli” iar sărbătoarea închinată lor este marcată în calendarul ortodox pe 4 ianuarie.

În schimb, Sinaxa Sfinților, slăviților și preafericiților doisprezece Apostoli mai apropiați se comemorează la 30 iunie. Cu toate că Biserica îi cinstește pe fiecare dintre cei Doisprezece Apostoli la date distincte în timpul anului, este stabilită și o dată de comemorare generală pentru toți, a doua zi după sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Unde au trăit și au predicat sfinții apostoli

În rândurile de mai jos sunt enumerați cei doisprezece apostoli și unii dintre cei șaptezeci.

Petru – s-a născut în Betsaida Galileei (astăzi, două situri arheologice, situate la aproximativ 2 kilometri distanță unul de celălalt, et-Tell și el-Araj, sunt considerate posibile amplasări acestui oraș). A propovăduit întâi Evanghelia în Iudeea şi în Antiohia, după aceea în Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi în Bitinia, pogorând până la Roma. Şi biruind cu minunile pe Simon vrăjitorul, a fost răstignit de Nero cu capul în jos şi aşa şi-a primit sfârşitul.

Pavel – a propovăduit în multe țări, începând de la Ierusalim până la Iliric și terminând la Roma, capitala lumii. Aici a fost decapitat de către Nero.

Andrei – apostolul cel întâi-chemat s-a născut în Betsaida Galileei, undeva pe ţărmul Lacului Ghenizaret, din nordul Ţării Sfinte. A propovăduit Evanghelia în limitele a ceea ce mai târziu a devenit Rusia. El a ridicat o cruce pe un deal din Kiev și a prezis viitoarea iluminare a Rusiei prin credința creștină. A predicat pe malurile Mării Negre și în alte țări.

Iacob – a propovăduind pe Hristos în toată Iudeea (o regiune istorică a Orientului Apropiat), a fost omorât de Irod Agripa cu sabia.

Ioan –  cel mai tânăr dintre apostoli, având numai 24 de ani când L-a urmat pe Iisus. A propovăduit în Asia, şi fiind izgonit de Domiţian la Patmos, şi trăgând multă mulţime de popor către Hristos, s-a întors la Efes.

Filip – s-a născut în Betsaida Galileii. A propăvăduit pe Hristos în Asia şi în Ierapoli cu Mariamni, sora sa şi cu Vartolomeu, fiind răstignit de către elini în Ierapole.

Toma –  provenea din Paneida, cetatea Galileei. A predicat în Persia, Edesa și India, unde este cunoscut ca întemeietor al Bisericii.

Bartolomeu – era de neam din Galaad (numele antic, istoric, biblic a părții muntoase de nord a regiunii Transiordaia), Iisus spunând despre el că este un israelian în care nu există vicleşug. A predicat la început împreună cu Apostolul Filip în Siria și Asia; după aceea, a mers în India și a tradus Evanghelia după Matei în limba indiană. Mai târziu, a predicat în Armenia, unde a suferit moarte martirică în orașul Albanopolis.

Matei – A predicat multă vreme în Iudeea și apoi în toate părțile Etiopiei (mai târziu: Abisinia, Nubia, Kordofan, Darfun; iar acum: Etiopia și Sudan).

Unde au trăit și au predicat sfinții apostoli
Unde au trăit și au predicat sfinții apostoli

Iacov Alfeu – era fratele lui Matei și a propovăduit Evanghelia în sudul Palestinei şi în Egipt.

Simon Zelotul –  sau Natanael a fost mirele de la nunta care a avut loc în Cana Galileei, unde Iisus a transformat apa în vin. Era din Cana-Galileei și predicat în Mauritania, în Africa și în Anglia (numită anterior Britannia).

Iuda Tadeul – a fost fratele lui Iacov cel Tânăr, rudă cu Hristos. A predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria, Mesopotamia şi Libia.

Matia – a propovăduit pe Hristos în Etiopia.

Varnava (Barnaba) – despre el se aminteşte în Faptele Apostolilor. A scris Evanghelia după Matei cu mâna sa.

Marcu – ucenic şi fiu duhovnicesc al lui Petru. El a predicat pe malurile Mării Adriatice, având parte de un sfârșit martiric în Alexandria. A fost târât în spatele unui car pe pietrele de pe străzile orașului.

Luca – a lucrat cu Apostolul Pavel. Mai târziu a predicat în Egipt și și-a încheiat isprava spirituală cu o moarte de martir prin spânzurare. Se spune că el este cel dintâi care a zugrăvit icoana Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos şi a Maicii Domnului.

Filip – este pomenit în Fapte, cel ce este din Cezareea Palestinei. A propovăduind cuvântul lui Hristos în Trala Asiei.

Anania – apostolul şi episcopul Damascului, care prin descoperire dumnezeiască a botezat pe Pavel, făcând multe tămăduiri în Damasc şi în Elefterupoli.

Ştefan – întâiul mucenic, unul din cei şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, pomenit în Faptele Apostolilor. În zilele marelui Constantin, moaştele lui au fost aduse în Constantinopol şi aşezate în Costanziani.