Home » Știri » Ce poți face dacă ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă. Pașii de urmat

Ce poți face dacă ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă. Pașii de urmat

Bucur Ioana / 16.06.2022, 12:53
Ce poți face dacă ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă. Pașii de urmat

Resemnarea nu este singura variantă pe care o avem. Află ce poți face dacă ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă. Din păcate, vorbim despre o practică abuzivă a Fiscului, dar care poate fi corectată, dacă cei vizați știu exact ce pași trebuie urmați. Potrivit specialiștilor, persoanele sancționate trebuie să fie foarte atente și să facă demersuri la judecătorie.

Ce pași trebuie să urmezi dacă ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă

Ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă? Cu toate că o luptă cu Fiscul pare din start sortită eșecului, lucrurile nu stau chiar așa. Specialiștii atrag atenția românilor, explicând că, în primul rând, firmele trebuie să fie foarte atente în momentul în care sunt amendate pentru neîndeplinirea unei obligații de declarare și achitare a unui impozit.

În astfel de situații, primul pas este verificarea termenului limită pentru îndeplinirea obligației și dacă au trecut mai mult de șase luni de la acel moment, scriau recent specialiștii de la Băncilă, Diaconu și Asociații. În cazul în care au trecut mai mult de șase luni, Fiscul nu mai are dreptul să aplice nicio amendă, în condițiile în care acea faptă s-a prescris.

Următorul pas este ca în cel mult 15 zile de la primirea procesului verbal să se formuleze o plângere la judecătoria competentă și să se plătească taxa judiciară de timbru, suspendându-se automat obligația de plată a amenzii și posibilitatea demarării unei executări silite. Dacă trec cele 15 zile, amenda va trebui plătită.

„Pentru a obţine anularea procesului-verbal de contravenţie şi a amenzii, contribuabilul trebuie să formuleze o plângere contravenţională la judecatoria în a cărei circumscripţie acesta are sediul.

Termenul de formulare a plângerii contravenţionale este de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Totodată, contribuabilul trebuie să achite o taxă judiciară de timbru de 20 de lei. Este important de menţionat că formularea plângerii contravenţionale suspendă executarea amenzii contravenţionale.

Cu alte cuvinte, până la pronunţarea soluţiei de către instanţa de judecată, contribuabilul nu are obligaţia de a achita amenda stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, iar organele fiscale nu au dreptul de a începe executarea silită împotriva contribuabilului”, au explicat, pentru avocatnet.ro, avocații de la Băncilă, Diaconu și Asociații, firma de avocatură asociată cu EY România.

Ce poți face dacă ai primit o amendă pentru o faptă prescrisă. Pașii de urmat

Ce poate face Fiscul după decizia instanței

De cele mai multe ori, dacă cei amendați au câștig de cauză în instanță, Fiscul face apel. Decizia instanței de fond devine definitivă după ce este confirmată de tribunal.

„Împotriva hotărârii judecătoriei se poate formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce se va judeca de către instanța ierarhic superioară (mai exact, tribunalul). Din experienţa noastră, atunci când soluţia instanței de fond este favorabilă contribuabilului, organele fiscale formulează aproape în toate cazurile apel.

După formularea apelului de către Fisc, contribuabilul are obligţia de a depune întâmpinare în termen de 15 zile de la primirea cererii de apel, în care să prezinte toate apărările şi excepţiile de care înţelege să se prevaleze.

În cazul în care contribuabilul este cel care formulează apel împotriva hotărârii judecătoriei (tot în termen de 30 de zile), acesta are obligaţia de a mai achita o taxă judiciară de timbru de 20 de lei. Hotărârea instanţei de apel este definitivă”, au detaliat avocații, pentru sursa citată.

Recent, instanțele românești au confirmat că neîndeplinirea obligației de declarare și achitare a unui impozit se prescrie în șase luni de la termenul-limită de plată, ceea ce înseamncă că fapta nu poate fi amendată de Fisc la mai mulți ani după respectivul moment.