Home » Știri » Cum poate angajatul să își recupereze banii, dacă angajatorul intră în insolvență. Precizări importante

Cum poate angajatul să își recupereze banii, dacă angajatorul intră în insolvență. Precizări importante

Alexandru Cazacu / 23.02.2021, 10:56
Cum poate angajatul să își recupereze banii, dacă angajatorul intră în insolvență. Precizări importante

În cursul zilei de vineri, a fost oficializată o hotărâre de Guvern prin care, potrivit guvernanților, se simplifică procedura specială care trebuie respectată de angajați, pentru a putea primi salariul, dacă angajatorul intră în insolvență. Așadar, cum poate angajatul să recupereze banii în cast caz, veți alfa în continuarea materialului.

Cum poate angajatul să recupereze banii, dacă angajatorul intră în insolvență

Cu toate acestea, pentru a putea fi aplicată, noua regulă trebuie transpusă și procedural în legislație până la data de 24 februarie. Mai departe veți afla ce pași trebuie să urmeze salariații în cazul în care angajatorii intră în insolvență.

Ce trebuie să facă angajații

În Legea 200/2006 se arată în ce condiții se pot face plățile salariilor, într-o astfel de situație precum cea menționată mai sus. Legea prevede regulile aplicabile pentru constituirea și folosirea Fondului de garantare pentru plata salariilor. Mai exact, este vorba de o rezervă de unde se poate asigura plata veniturilor salariale atunci când angajatorul intră în insolvență.

Potrivit vechilor condiții, un salariat aflat în această situație trebuia să îndeplinească două condiții pentru a accesa acest fond:

  • să se fi deschis procedura insolvenței față de angajatorul acelui salariat;
  • să se fi dispus ridicarea totală sau parțială a dreptului de administrare al angajatorului.

Cu toate acestea, în curând, a doua condiție nu va mai fi obligatorie. Deși au început demersurile pentru simplificarea procedurii, prin oficializarea OUG nr. 9/2021, în 19 februarie, mai e necesar ca și normele metodologice aferente să fie modificate printr-o hotărâre nouă a Guvernului. Acest lucru ar trebui să se facă până pe 24 februarie.

Procedura se va schimba

Mai exact, odată cu noua regulă se va schimba și procedura care trebuie urmată de către angajați pentru plata salariilor din acest Fond. Adică, va fi eliminată obligația lor dea depune documentul care demonstrează ridicarea dreptului de administrare. Așadar, va fi necesar să depună doar un singur tip de documente, la agențiile teritoriale de muncă, care să demonstreze că împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procesului insolvenței.

Cum pot salariații să își recupereze banii
Cum pot salariații să își recupereze banii

Este foarte important de menționat faptul că, chiar dacă schimbarea va fi completă doar în momentul când are loc și modificarea normelor metodologice, teoretic nu mai poate fi cerut, nici acum, documentul care să ateste ridicarea dreptului de administrare – până la urmă, o normă metodologică este inferioară Legii nr. 200/2006 (în forma actualizată) și nu poate să deroge de la aceasta. Schimbarea va fi completă doar după modificarea normelor metodologice ale Legii nr. 200/2006.

Ce datorii față de salariați poate acoperi Fondul de garantare:

  • Salariile restante;
  • Compensațiile bănești restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihnă neefectuat de salariați, dar numai pentru maximum un an de muncă;
  • Plățile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă și/sau în contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă;
  • Compensațiile restante pe care angajatorii au obligația de a le plăti, potrivit contractului colectiv de muncă și/sau contractului individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;
  • Indemnizațiile restante, pe care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a le plăti pe durata întreruperii temporare a activității.