Home » Știri » Decontare concediu medical. Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu plătesc concediile. Pentru ce greșeli riscă să fie taxat salariatul

Decontare concediu medical. Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu plătesc concediile. Pentru ce greșeli riscă să fie taxat salariatul

Alexandru Cazacu / 01.07.2021, 11:13
Decontare concediu medical. Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu plătesc concediile. Pentru ce greșeli riscă să fie taxat salariatul

Decontare concediu medical. Nu cu mult timp în urmă a fost adoptat proiect de OUG ce vizează schimbarea unor prevederi ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Așadar, începând de la 1 iulie, amenzile vor fi mult mai mari pentru angajatorii care nu plătesc salariaților indemnizația aferentă concediilor medicale.

Decontare concediu medical. Amenzi mai mari pentru angajatorii care refuză să plătească concediile

Mai exact, proiectul care va intra în vigoare începând de astăzi, prevede majorarea sancțiunilor pe care le pot primi angajatorii care nu plătesc indemnizațiile datorate angajaților în termenul stabilit de lege, refuză nejustificat plata indemnizațiilor, plătesc eronat indemnizațiile, nu gestionează numărul de zile de concediu medical corespunzător sau nu pun la dispoziția organelor autorităților competente documentele justificate și actele de evidență necesare pentru verificarea modului de determinare a indemnizațiilor suportate din fondul național de asigurări sociale.

Până acum, amenzile pentru toate aceste contravențiuni prezentate mai sus sunt cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei, însă proiectul adoptat prevede creșterea acestor sume. Mai exact, amenzile vor fi cuprinse între 3.500 și 6.000 de lei.

Ce obligații au salariații

Nu doar angajatorii sunt vizați de noile modificări, ci și salariații. Potrivit documentului adoptat de Guvern, se introduc sancțiuni și pentru persoanele care muncesc la mai mulți angajatori și care, în aceeași perioadă, duc certificate de concediu medical doar la unul dintre aceștia, continuându-și activitatea la celălalt angajator. Cei care fac acest lucru riscă să fie sancționați cu amenzi de până la 2.000 de lei.

Decontare concediu medical. Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu plătesc concediile
Decontare concediu medical. Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu plătesc concediile

Condițiile de depunere a cererilor de restituire

Începând de anul viitor, angajatorii trebuie să depună cererile de restituire și documentele justificative, în maximum 90 de zile de la data primirii, altfel sumele vor fi respinse definitiv de la plată și nu vor mai fi decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale. Există și acum această obligație de depunere a cererilor în 90 de zile, dar nu sunt prevăzute penalități sau sancțiuni pentru nerespectarea termenului, potrivit avocatnet.ro.

De asemenea, același termen de 90 de zile este prevăzut și pentru remedierea cauzelor care au dus la respingerea cererilor depuse de angajatori. Așadar, depășirea acestui termen va duce la respingerea definitivă a cererilor respective. Este important să menționăm faptul că, termenul se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează indemnizațiile de asigurări de sănătate.

Angajatorii au timp să depună cererea de restituire până la sfârșitul anului

De asemenea, potrivit documentului, în caz că angajatorii nu au depus până la 1 iulie 2021 o nouă cerere de restituire însoțită de actele care dovedesc remedierea situației care a dus la respingerea cererii inițiale de restituire a indemnizațiilor, vor avea timp să o facă până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an.

Așadar, sumele înscrise pe cererile de restituire care vor fi depuse după 31 decembrie 2021 vor fi respinse definitiv de la plată, nemaifiind decontate din bugetul FNUASS.

Este de asemenea, important să menționăm că, cel mai probabil prevederile proiectului de OUG vor intra în vigoare de astăzi, așa cum este prevăzut.