Home » Știri » În ce cred penticostalii și cu ce diferă această religie de cea creștin-ortodoxă

În ce cred penticostalii și cu ce diferă această religie de cea creștin-ortodoxă

Manolică Anca / 30.10.2020, 18:14
În ce cred penticostalii și cu ce diferă această religie de cea creștin-ortodoxă

Biserica Penticostală, numită și „Biserica lui Dumnezeu Apostolică” are un set de reguli pe care-l urmează de peste un secol. Iată în ce cred penticostalii și cu ce diferă această religie de cea creștin-ortodoxă.

În ce cred penticostalii

Religia penticostală este o religie neoprotestantă ce pune accentul pe relaţia nemijlocită dintre om şi Dumnezeu, prin botezul cu Duhul Sfânt. Biserica Penticostală a apărut la începutul acestui secolul, odată cu mişcările de „redeşteptare” ale credinţei. Predicatorul american, Charles F. Parham, a început să susțină, bazat fiind pe mai multe versete din Noul Testament, că asupra celor credincioși încă mai coboară Duhul Sfânt. Aceștia dobândesc, astfel, darul vorbirii în mai multe limbi, numit glosolalie. Se face trimitere către evenimentul petrecut de Rusalii, a cincizecea zi de la Învierea lui Iisus Hristos.

Penticostalii admit doar traducerea penticostală,versiunea Cornilescu, a Bibliei și cred despre aceasta că este singura normă în viaţa de credinţă. Si, conform acestei credințe, la baza vieţii spirituale a fiecăruia dintre credincioși, trebuie să stea convertirea personală. Astfel, aceștia nu vor fi botezați până nu vor fi convinși singuri că Iisus este Mântuitorul lor personal.

Penticostalii practică „ungerea cu untdelemn” pentru vindecarea bolilor, având o pasiune pentru minuni si vindecări miraculoase, atribuindu-le toate Duhului Sfânt.

Ceremonia de Botez a unui penticostal
Ceremonia de Botez a unui penticostal

Regulile de bază ale penticostalilor

Cina Domnului este realizată cu pâine nedospită (azimă) şi must, deoarece aceștia sunt foarte stricți în ceea ce privește alcoolul. Deși una din minunele lui Iisus a fost chiar transformarea apei în vin, penticostalii atrag atenţia asupra „puterii distructive a alcoolului”. De asemenea, ei practică gestul umilinţei, simbolizat de ritualul spălării picioarelor.

Nu este permis nici ca un credincios să se căsătorească cu o necredincioasă sau invers. Iar divorțul poate fi îngăduit numai atunci când este vorba de săvârșirea unui adulter. La fel, nici concubinajul sau avortul nu sunt îngăduite.

Penticostalii trebuie să evidențieze prin îmbrăcămintea lor modestie şi simplitate. Aceştia nu trebuie să se potrivească principiilor lumii și nici să iubească deprinderile lumeşti păcătoase. Mai mult, aceștia se opun oricărei tip de discriminare, fie de ea rasă, de naționalitate sau convingere religioasă.

Aceștia sunt convinși că după moarte, sufletul, care se desparte de trup, rămâne în stare de conştienţă. Astfel că, sufletele credincioşilor se vor muta într-o stare de odihnă, pace şi fericire conştientă, iar sufletele necredincioşilor se duc într-un loc de chinuri, toţi aşteptând judecata din urmă și învierea universală.

Bisericile penticostale sunt conduse de pastori

În fruntea bisericilor se află un pastor sau mai mulţi, în funcţie de numărul membrilor şi un comitet, ales de fiecare Biserică. Pregătirea acestora se face la nivel universitar, în cadrul Institutului Teologic Penticostal, din București.

Penticostalii sunt obligaţi să ajute cu daruri la orice lucrare la care sunt chemaţi, mai ales când vine vorba de biserică și nu au voie să lipsească la nicio strângere care are loc în fiecare duminică. La fel ca și creștinii-ortodocși, penticostalii serbează, ca zi de odihnă, ziua de duminică.

Biserica Penticostală primește membri de probă, pentru o anumită perioadă de timp. Candidatul va fi cercetat în privința stării lui sufleteşti şi, după ce consideră că a pus capăt păcatelor sale şi dă dovadă că el cunoaşte toate principiile Bisericii, este botezat în apă şi primit ca membru.

Ritual al penticostalilor
Ritual al penticostalilor

Totodată, biserica și dreptul de a exclude membrii care, continuă să păcătuiască, după ce au fost îndemnați de mai multe ori să se pocăiască pentru abaterile săvârșite. Odată excluși, aceștia vor pierde dreptul de a fi membru al bisericii.

Biserica Penticostală deține și o Casă de Pensii şi Ajutoare care se organizează după regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale.

Cultul are o conducere colectivă centrală, reprezentată de Consiliul bisericesc, format din 21 membri, şi de Comitetul executiv format din 7 membri, în frunte cu un preşedinte. Aceștia sunt aleși în cadrul Adunării generale elective, cea mai înaltă conducere a cultului, ce se întruneşte o dată la 4 ani.