Home » Știri » Știri economice » Codul fiscal 2021. Ce modificări importante apar pentru angajați

Codul fiscal 2021. Ce modificări importante apar pentru angajați

Manolică Anca / 06.01.2021, 14:53
Codul fiscal 2021. Ce modificări importante apar pentru angajați

Codul fiscal valabil pentru anul 2021 a avut parte de foarte multe modificări în ultimele zile ale anului 2020. Două dintre legile cerute, în nenumărate rânduri, de mediul de afaceri au intrat în vigoare pe 21 decembrie și, odată cu ele, au adus peste 100 de modificări de nuanță și de substanță. Acestea vizează fiscalizarea veniturilor angajaților și pe cele ale firmelor.

Codul fiscal 2021. Ce modificări importante apar pentru angajați

Legea 296/2020 a modificat Codul fiscal valabil pentru anul 2021, iar Legea 295/2020 a modificat Codul de Procedură fiscală 2021. Amândouă au fost publicate în Monitorul Oficial 1266, pe data de 21 decembrie 2020. Iată ce modificări importante apar pentru angajați în Codul fiscal al anului 2021:

– O modificare foarte importantă este aceea că angajații care desfășoară activitatea în regim de telemuncă pot primi din partea firmelor suma de 400 lei pe lună pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile casnice. Printre acestea se numără electri­citatea, încălzirea, apa şi abonamentul de internet ori achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele care sunt stabilite de angajator prin contractul de muncă sau prin regulamentul intern. Pentru această sumă nu se va datora impozit pe venit și contribuții sociale, cheltuiala fiind deductibilă pentru companie. Nu va fi nevoie de documente justificative de la angajat pentru a dovedi cheltuielile.

– Folosirea mașinii de serviciu în scop personal nu va mai fi impozitată în cazul salariaților angajați în companii plătitoare de impozit pe venit (microîntreprinderi) sau impozit specific (turism sau HoReca). Până acum, folosirea acesteia în scop personal era considerată un beneficiu salarial și se impozita.

Tichetele cadou acordate de o companie unei persoane fizice care nu este într-o relație generatoare de venituri salariale cu aceasta sunt venituri din alte surse și sunt subiect doar de 10% impozit pe venit.

– Termenul de depunere a Declaraţiei Unice a fost stabilit la 25 mai. În anii trecuți, acesta era la 15 martie, însă nu a fost respectat niciodată, statul prelungind mereu această dată.

Codul fiscal valabil pentru anul 2021 a avut parte de foarte multe modificări în ultimele zile ale anului 2020
Codul fiscal valabil pentru anul 2021 a avut parte de foarte multe modificări în ultimele zile ale anului 2020

Ce modificări importante apar pentru angajatori

Cea mai importantă modificare pentru firme, mai ales pentru cele mari, este definirea noţiunii de grup fiscal și consolidarea fiscală a profitului la nivel de grup. Companiile cu părți sociale deținute în proporție de cel puțin 75% de aceeași asociați, direct sau indirect, pot constitui un grup fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit. Profiturile companiilor din grup se consolidează într-un singur punct în care se fiscalizează.

Astfel, această măsură va permite societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile, urmând a plăti impozit doar pe diferență. În acest fel, pierderile fiscale ale unor societăți vor putea fi recuperate mai rapid din profiturile altor societăți din grup, evitându-se multe situații în care pierderile expirau pentru că nu puteau fi folosite într-o perioadă de șapte ani de către respectivele societăți.

– Codul fiscal 2021 mai prevede introducerea posibilității de a recupera TVA plătită la buget pentru facturile mai vechi de un an, neîncasate de la persoane fizice. Modificarea vine în sprijinul sectoarelor telecom sau utilități și prevede că în cazul în care contravaloarea totală sau parțială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părți, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, baza impozabilă de TVA va putea fi ajustată

– De asemenea, se introduce posibilitatea de a desemna un reprezentant fiscal autorizat pentru obligațiile de TVA de către cele neînregistrate în scopuri de TVA în România. Măsura va veni în încurajarea companiilor de a face importurile de bunuri în UE prin România.

Creșterea sumei pentru aplicarea TVA la încasare, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei. Astfel, va fi posibil ca un număr mai mare de companii să colecteze TVA în momentul încasării facturii de la client, iar în cazul achiziţiilor să deducă TVA doar în momentul plăţii facturii către furnizor.

Microîntreprinderile nu vor mai avea în baza impozabilă a impozitului pe venit dividendele pe care le primește de la o persoană juridică română.

– Ajustările pentru deprecierea creanțelor devin deductibile integral, fiind eliminat pragul de 30%.

– Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capital cu decontare în acțiuni vor fi deductibile la momentul acordării efective a beneficiilor.

– În cazul veniturilor din chirii, codul fiscal din 2021 prevede că în situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual urmează să se determine pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.