Home » Utile » Acte necesare pentru admiterea la Academia de Poliție 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Acte necesare pentru admiterea la Academia de Poliție 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Manolică Anca / 11.07.2021, 10:08
Acte necesare pentru admiterea la Academia de Poliție 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Admiterea la Academia de Poliție 2021 este pregătită să își întâmpine noii viitori studenți. Cei care doresc să profeseze în acest domeniu trebuie să știe că admiterea nu se face deloc ușor, în condițiile în care concurența este una acerbă. Iată calendarul complet al examenelor și ce acte sunt necesare pentru înscriere.

Admiterea la Academia de Poliție 2021

Dacă dorești să urmezi studiile în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, trebuie să știi de la început că bătălia pe locuri este foarte mare. Anul trecut, au fost scoase la concurs 588 de locuri, însă s-au înscris 3.000 de candidați înscriși.

În cadrul acestei Academii, se găsesc două facultăți, Facultatea de Poliţie și Facultatea de Pompieri. Dacă optezi pentru Facultatea de Poliție, ai la dispoziție următoarele specializări:

 • specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă
 • specialitatea Poliție
 • specialitatea Poliție de Frontieră
 • specialitatea Jandarmi
 • specializarea „Drept”
 • specialitatea Drept

În cazul în care alegi Facultatea de Pompieri, te poți specializa și pe „Instalaţii pentru construcţii”.

Locuri la Academia de Poliție 2021
Locuri la Academia de Poliție 2021

Acte necesare pentru admiterea la Academia de Poliție 2021

Cererile de înscriere se vor depune online, în perioada 12 iulie- 21 iulie. Iată de ce acte mai ai nevoie la dosar:

 • cartea de identitate în original sau paşaportul în original;
 • chitanța care să ateste plata contravaloarea taxei de înscriere la concurs, în valoare de 450 de lei (dacă este cazul, se pot aduce actele doveditoare din care să rezulte faptul că persoana se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de la plata taxei – vezi mai jos care sunt acestea);
 • diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor/premiilor la olimpiade școlare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • diploma de BAC, în original sau în copie legalizată (în locul diplomei de bacalaureat se mai poate prezenta și o
 • adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie legalizată.

Candidații care se încadrează în una din situațiile de mai jos, vor fi scutiți de la plata taxei de înscriere de 450 de lei:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi;
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat;
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare);
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

Calendarul examenelor pentru admiterea la Academia de Poliție

 • 12-16 iulie 2021: depunerea cererilor tip de înscriere
 • 12-21 iulie 2021: depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare
 • Examinarea psihologică se va face până pe data de 25 iulie.
 • 1-4 august 2021: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 7-12 august 2021: proba de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor
 • 13 august 2021: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
 • 14-15 august 2021: susținerea probelor scrise
 • 17-18 august 2021: afișarea rezultatelor privizorii la probele scrise
 • 19-20 august 2021: depunerea contestaţiilor la probele scrise – exclusiv online la Academia de Poliție ,„Alexandru Ioan Cuza”
 • 21-22 august 2021: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise
 • 23 august – 11 septembrie 2021: examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor; candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale; transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale
 • 12-13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați „ADMIS”
 • 15 septembrie 2021: prezentarea candidaţilor declaraţi „ADMIS” în vederea înmatriculării
Admiterea la Academia de Poliție 2021
Admiterea la Academia de Poliție 2021

Probele de concurs (proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și cea de evaluare a cunoştinţelor) se susțin în centrele zonale de selecție potrivit repartiției și planificării corespunzătoare. Vezi AICI unde ești repartizat.

Pentru cei care doresc să studieze la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (specializarea „Drept”), Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi, examenul pentru evaluarea cunoștințelor se va da la următoarele materii:

 • test grilă la Istorie
 • test grilă la Limba română
 • test grilă la o Limbă străină (la alegere între Limba engleză, Limba franceză, Limba germană şI Limba spaniolă).

Candidații de la Facultatea de Pompieri vor susține următoarele teste grilă:

 • algebră şi elemente de analiză matematică
 • fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

Documentul cu toate informațiile necesare poate fi descărcat de AICI: Admiterea la Academia de Poliție 2021