Home » Știri » Știri sociale » Cum trebuie să arate un contract de arendă și ce elemente importante trebuie să conțină

Cum trebuie să arate un contract de arendă și ce elemente importante trebuie să conțină

Manolică Anca / 23.07.2021, 14:04
Cum trebuie să arate un contract de arendă și ce elemente importante trebuie să conțină

Arenda presupune cedarea pentru o anumită perioadă de timp a dreptului de exploatare asupra unor bunuri agricole, utilaje, construcții sau animale. Contractul de arendă, care se încheie între arendator și arendaș, este un document care atestă înțelegerea dintre părți. În acest articol vei afla tot ce trebuie să știi despre un contract de arendă.

Tot ce trebuie să știi despre un contract de arendă

Un contract de arendă este documentul pe baza căruia se realizează arendarea unor bunuri agricole. De cele mai multe ori, contractul se încheie pentru terenuri agricole, pășuni, livezi, plantații viticole, însă poate fi încheiat și pentru construcții, utilaje sau animale.

Acest contract de arendă este reglementat în Codul Civil și este foarte de important, el stipulând înțelegerea dintre arendator și arendaș. De regulă, documentul are o anumită formă, așadar poți solicita un astfel de model fie de la primărie, fie de la un birou notarial. Contractul trebuie realizat în trei exemplare: unul pentru arendaș, unul pentru arendator și unul pentru Consiliul Local pe raza căruia se află bunul agricol.

Conform articolului nr. 6 din Codul Civil, arendașul este obligat să depună un exemplar al contractului de arendă la Consiliul Local, în 15 zile de la data încheierii (dacă teritoriul se întinde pe raza teritorială a mai multor consilii locale, atunci este necesară depunerea unei copii la fiecare dintre acestea). Înregistrarea contractului de arendă se face la cererea și pe cheltuiala arendașului.

Procedura de înregistrare a contractului de arendă este importantă, deoarece, pentru a beneficia de anumite subvenții agricole de la APIA, solicitanții trebuie să depună și o serie de documente care că bunul agricol se află la dispoziția lor. Iar acestea sunt eliberate în baza înscrisurilor din registrul agricol.

Contractul de arendă
Contractul de arendă

De ce acte ai nevoie nevoie

Pentru a înregistra contractul de arendă la primărie, arendașul trebuie să dispună de următoarele documente:

 • Copie după actul de identitate al arendatorului, precum și actul care atestă dreptul de proprietate (titlu de proprietate, extras de carte funciară sau certificat de moștenitor) asupra bunului din contractul de arendă;
 • Certificat de înregistrare al întreprinderii (persoanele juridice) sau cartea de identitate a arendașului (persoanele fizice);
 • Cele trei exemplare ale contractului de arendă, cu o anexă privind inventarul bunului agricol: dacă bunul este proprietatea mai multor persoane, atunci se va anexa o listă a tuturor coproprietarilor cu semnătura lor de acceptare a condițiile contractului, menționându-se cota parte a fiecăruia;
 • Dovada achitării taxei de înregistrare (aproximativ 15 lei pentru înregistrarea contractului de arendă + 5 lei pentru adeverința de rol agricol).

Ce elemente importante trebuie să conțină un contract de arendă

Un contract de arendă se poate încheia atât pe o perioadă determinată, cât și pe una nedeterminată cu exactitate, adică cea necesară recoltei produselor pe care bunul arendat le produce în anul agricol respectiv. Un contract de arendă trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • Părțile contractante și datele personale ale acestora;
 • Obiectul contractului de arendă, cu o descriere în detaliu a bunului agricol: suprafața terenului, potențialul de producție, distanța față de locurile de industrializare, starea terenului, a clădirilor, a utilajelor sau a amenajărilor;
 • Scopul arendării;
 • Durata arendării – se recomandă trecerea pe contract a unei perioade, altfel acel contract de arendă se consideră că este întocmit pentru perioada necesară recoltării produselor de pe bunul agricol în cauză;
 • Valoarea arendei și termenele de plată;
 • Drepturile și obligațiile părților;
 • Clauze de asigurare a bunului agricol – obligația arendașului;
 • Cazurile în care încetează contractul de arendă.

Acest contract de arendă se încheie în formă scrisă, la începutul arendei, pe baza înțelegerii dintre cele două părți: arendator și arendaș. Actul trebuie să descrie starea bunului arendat la momentul predării și se semnează de ambele părți.