Home » Utile » Cât durează un curs de infirmieră și ce salariu poți să câștigi pentru început pe această funcție

Cât durează un curs de infirmieră și ce salariu poți să câștigi pentru început pe această funcție

Ileana Mladinoiu / 30.04.2022, 20:17
Cât durează un curs de infirmieră și ce salariu poți să câștigi pentru început pe această funcție

Pe infirmiere le vedeți prin spitale alături de asistente și de medici și poate vă întrebați dacă rolul lor este important pentru pacienți. De asemenea, vă întrebați dacă sunt persoane calificate și dacă meseria de infirmieră este inclusă în Nomenclatorul „Clasificarea ocupațiilor din România”, în cadrul domeniului „Sănătate, igienă, servicii speciale”.

Cât durează un curs de infirmieră

Toate răspunsurile sunt afirmative. Mai întâi, precizăm că infirmiera are o contribuție importantă la îmbunătățirea stării de sănătate a unui pacient, la refacerea acestuia, fiind totodată omul care asigură confortul fizic al bolnavului.

De aceea, este una dintre cele mai solicitante profesii dintr-un spital, fără de care bunul mers al actului şi serviciului medical nu ar exista. Infirmiera poate lucra alături de echipa de îngrijire dintr-un spital, dar și în afara mediului spitalicesc, adică la domiciliul pacientului.

Chiar dacă aparent atribuţiile unei infirmiere nu par importante, pregătirea acesteia este esențială, dacă se ţine cont de faptul că, în orice clipă, îngrijirile acordate de infirmieră pot pune în pericol siguranţa unui pacient. În trecut, persoanele angajate pe postul de infirmieră nu aveau nicio pregătire de specialitate, ele formându-se la locul de muncă.

În vremurile actuale, se fac cursuri speciale de infirmiere. Profesorii care predau la cursurile de pregătire a acestora sunt asistenţi medicali cu experienţă profesională, dar şi cu experienţă în predare.

Ce este o infirmieră

Infirmiera este acea persoană care participă la: asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv, asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite, asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite, stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice, transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc.

Toate cu respectarea permanentă a drepturilor şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei pe care o ingrijește.

Care sunt compentențele dobândite de o persoană care a urmat un curs de infirmieră

 • Planificarea propriei activităţi;
 • Perfecţionarea continuă;
 • Lucrul în echipă multidisciplinară;
 • Comunicarea interactivă;
 • Respectarea drepturilor persoanei îngrijite;
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite;
 • Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite;
 • Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită;
 • Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite;
 • Transportarea rufăriei;
 • Transportul persoanelor îngrijite

Documente necesare pentru a te înscrie la cursuri de infirmieră

 • copie după cartea de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul;
 • copie după diploma de la ultima formă de învățământ absolvită;
 • CV-ul;
 • adeverință medicală de la medicul de familie din care să reiasă că sunteți apt pentru a urma cursul;
 • taxă de curs

Durata unui curs de infirmieră

Un curs de infirmieră poate dura de la 1 la 3 luni. După perioada de instruire și după dobândirea competențelor profesionale vei obține Certificatul de Calificare Profesională. După absolvirea unui curs de infirmieră pornești în căutarea unui loc de muncă în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc.

Ca infirmieră de spital, trebuie să știi că principala responsabilitate este îngrijirea pacientului și asigurarea unui climat optim care să uşureze viaţa acestuia. Ceea ce presupune să asiguri alimentaţia la pat pacienţilor nedeplasabili, să le schimbi lenjeria de pat şi de corp, să te ocupi de igiena individuală a pacienților gravi.  Mai ai printre atribuții să  asiguri curățenia în saloane și pe holuri, cât și dezinfecția recipientelor și ustensilelor folosite în activitățile specifice unui spital.

În ceea ce privește, calitățile infirmierei, aceasta trebuie să dovedească flexibilitate, răbdare şi rezistenţă fizică, deoarece petrece majoritatea timpului de muncă printre bolnavi, în condiții de muncă dificile.

Poziția de infirmieră de clinică este mai puțin solicitantă decât cea din spital. Programul de lucru este doar de zi, fără ture de noapte. Rolul infirmierei de clinică este de a curăța și dezinfecta zilnic cabinetele de consultație, sălile de așteptare, de recoltare și de laborator. Se mai ocupă de transportul materialelor de laborator și de pregătirea deșeurilor contaminate.

Ca infirmieră într-un cămin de bătrâni, trebuie să oferi asistență și ajutor în schimbarea hainelor, hrănirea bătrânilor și deplasarea acestora, plus alte solicitări, în funcție de caz.

Ca infirmieră la domiciliu/îngrijitoare bătrâni, ai nevoie de multă răbdare și flexibilitate. Pentru că bătrânii aflați într-o stare gravă de sănătate, în faze terminale sau persoanele cu handicap au nevoie de asistență și îngrijire medicală 24/24 de ore.

Însă, nu în toate situațiile este obligatoriu ca infirmiera să locuiască în aceeași casă cu pacientul. Aceasta poate vizita bolnavul câteva ore pe zi.

Salariul unei infirmiere pleacă de la 2500 de lei ajungând până la 3500.

(surse: crucearosie.ro, cursuriautorizate.ro)