Home » Utile » Ce să faci ca să nu ajungi la executare silită, dacă nu plătești ratele la bancă. Sfaturi de la specialiști

Ce să faci ca să nu ajungi la executare silită, dacă nu plătești ratele la bancă. Sfaturi de la specialiști

Alexandru Cazacu / 30.06.2022, 13:13
Ce să faci ca să nu ajungi la executare silită, dacă nu plătești ratele la bancă. Sfaturi de la specialiști

În ultimii ani, din diferite motive, din ce în ce mai mulți români ajung să împrumute bani de la bănci. Dar ce se întâmplă atunci când nu plătești ratele la bancă? Ei bine, răspunsul la această întrebare îl poți afla în următoarele rânduri. Specialiștii ne explică ce e de făcut pentru a nu ajunge să suportăm consecințe juridice. Iată ce trebuie să faci ca să nu ajungi la executare silită.

Ce să faci ca să nu ajungi la executare silită, dacă nu ai plătit ratele la bancă

Atunci când împrumuți bani din bancă, la semnarea contractului ești de acord și cu respectarea unor obligații. Încălcarea acestora poate atrage după sine consecințe juridice sau financiare. Află în continuare ce trebuie să faci dacă ai probleme cu plata ratelor la bancă și ce se poate întâmpla dacă ai rămas în urmă cu plata acestora.

Conform specialiștii financiari de la CEC Bank, este recomandat ca atunci când ai dificultăți cu plata ratelor să contactezi imediat banca. Astfel, puteți găsi împreună soluții pentru a rezolva această situație neplăcută, cum ar fi amânarea plății ratelor sau restructurarea creditului. Potrivit sursei citate, astfel pot fi evitate penalitățile sau consecințele juridice.

Ce se întâmplă atunci când ai rate restante, potrivit specialiștilor

Trebuie să menționăm faptul că, dacă ai rate de credit restante, se percepe o dobândă penalizatoare. Aceasta se calculează pe bază de procent fix de trei puncte procentuale care, ulterior, se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant.

Iată ce se poate întâmpla dacă ai rate restante, conform specialiștilor CEC Bank:

  • pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate Băncii peste termenele stabilite în graficul de rambursare, Banca transmite la Biroul de Credit și/sau către Centrala Riscului de Credit, informații despre client/codebitor în cazul în care obligațiile de plată restante sunt mai mari de 30 de zile;
  • în cazul neachitării primelor de asigurare, conform condițiilor înscrise în poliță/contractul de asigurare, Banca are dreptul, fără a fi obligată în nici un fel, să solicite încheierea unei noi polițe sau reînnoirea poliței/contractului de asigurare pe contul și în numele clientului, cu o înștiințare prealabilă a acestuia, la una din societățile de asigurare-reasigurare cu care Banca are încheiate contracte de bancassurance;
  • în situația neîndeplinirii de către client a oricărei alte obligații către bancă, aceasta poate declara scadența anticipată a întregului credit rămas de rambursat. În cazul acumulării unor întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, banca este îndreptățită să declanșeze procedura de executare silită;

De asemenea, în cazul neachitării ratelor, în ultima instanță, locuință ipotecată poate fi supusa procedurii de executare silită.

Ce să faci ca să nu ajungi la executare silită, dacă nu plătești ratele la bancă
Ce să faci ca să nu ajungi la executare silită, dacă nu plătești ratele la bancă

Serviciile care pot genera costuri suplimentare

Potrivit sursei citate anterior, eventualele costuri suplimentare pot fi generate de următoarele:

  • servicii prestate la cererea clientului, în legătură cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate;
  • înscrierea/prelungirea/modificarea (după caz) și radierea garanției reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor și ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul Național de Publicitate Mobiliară;
  • toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garanții, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale.
  • sumele reprezentând primele de asigurare aferente polițelor de asigurare pentru riscuri generale, în conformitate cu valoarea bunurilor acceptate în garanție, pentru care se încheie astfel de polițele și/sau cota de primă PAD, având în vedere că Banca nu impune încheierea polițelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
  • sumele aferente evaluării bunurilor imobile/mobile admise în garanție, cu excepția cazului în care evaluarea se realizează de evaluatorii interni ai băncii.

În concluzie, atunci când, din diferite motive, nu poți plăti rata la bancă, cel mai bine este să iei legătura cu banca respectivă în cel mai scurt timp posibil și să căutați împreună o soluție. Astfel, vei putea evita eventualele penalități sau consecințe juridice.