Home » Life & Style » În ceea ce privește sau în ceea ce privesc. Cum este corect și de ce se face de fapt confuzie

În ceea ce privește sau în ceea ce privesc. Cum este corect și de ce se face de fapt confuzie

Ileana Mladinoiu / 20.01.2022, 13:03
În ceea ce privește sau în ceea ce privesc. Cum este corect și de ce se face de fapt confuzie

Să ne imaginăm că în fața presei se află un reprezentant al Ministerului Energiei care dorește să ofere informații legate de facturile la utilități. La un moment dat, primește o întrebare din partea unui reporter ce se referă la modul cum se aplică compensarea facturilor de energie electrică și gaze naturale.

În ceea ce privește sau în ceea ce privesc?

Urmează o alta orientată spre existența unor soluții concrete care să ducă la diminuarea creșterii de prețuri asupra facturilor clienților. Mergând pe firul imaginației, răspunsurile trebuie neapărat să cuprindă expresia „în ceea ce privește” sau „în ceea ce privesc”. Altfel, lecția noastră ar fi golită de conținut. Deci, dacă v-ați afla în locul oficiantului respectiv, cum ați proceda?

După ce explicați care este modalitatea prin care se va face compensarea facturilor, cine sunt beneficiarii, veți răspunde la întrebarea a doua: soluții concrete. Alegeți „în ceea ce privește soluțiile” sau „în ceea ce privesc soluțiile”?

Există riscul să nu gândiți prea mult și, pentru că aveți de-a face cu un substantiv la numărul plural „soluții”, pe care-l considerați a fi subiect, să-l acordați cu predicatul „privesc”, de la „a privi”. Astfel, răspunsul ar apărea sub forma: „În ceea ce privesc” soluțiile concrete, ne gândim la scheme de diminuare, astfel încât calculul prețurilor să fie corect.

De aici încolo e rândul nostru să vă atenționăm că ați realizat un acord greșit al predicatului din prima propoziție „privesc”, verb-predicat la plural, care ar fi trebuit să fie „privește”, verb-predicat, la singular, cu „soluțiile”, crezând că acesta este, de fapt, subiectul (exprimat prin substantiv la plural).

Să trecem la o analiză mai clară/argumente

Expresiile „în ceea ce privește/în ce privește/cât privește”, apar în Gramatica Academiei, din punct de vedere sintactic, ca propoziții subordonate, deși sunt văzute ca echivalente ale locuțiunii prepoziționale „cu privire la”.

Cu toate acestea, astfel de construcții nu pot fi considerate locuțiuni prepoziționale. Locuțiunea prepoziționala este un grup de două sau mai multe cuvinte care prezintă o unitate de sens și îndeplinește rol de prepoziție, cum sunt: în fața, în afara etc.

1.Sensul lui în ceea ce privește

În ceea ce privește are ca sinonime: referitor la, care se referă la cineva/la ceva/în legătură cu/privitor la/raportat la/în privința.

De ex.:În ceea ce privește gesturile, consider că sunt neadecvate vârstei. Înlocuim în ceea ce privește cu oricare sinonim de mai sus și obținem: În privința gesturilor, consider că sunt neadecvate.

2.În ceea ce privește-morfologic și sintactic

De ex.: În ceea ce privește notele luate, sunt dintre cele mai bune.

Fraza aceasta are două propoziții, pentru că sunt două predicate: privește și sunt cele mai bune. Luăm spre analiză prima propoziție, ca să aflăm subiectul. El este pronumele relativ compus, invariabil, ceea ce. Punem întrebarea. Cine/ce privește? Ceea ce și nu notele care îndeplinește funcția de complement obiect direct. Acordul greșit al predicatului „privește” cu complementul direct „notele” se face din interpretarea greșită a acestuia din urmă, ca fiind subiect. Subiectul verbului „a privi” din structura „în ceea ce privește” este pronumele relativ „ceea ce” care cere acordul cu verbul numai la singular.

3.Acordul prin atracție

Acordul prin atracție face ca uneori să întâlnim formularea „în ceea ce privesc” notele. Cum știm că predicatul se acordă în număr și persoană cu subiectul care este „ceea ce”, se impune întotdeauna acordul la singular.

4.Sensul nesigur al lui ceea ce

Acordul greșit apare și din cauza sensului nesigur pe care îl are pronumele relativ compus, cu formă invariabilă ceea ce, devenind subiect, ce-i drept, atipic, în cazul acuzativ, în mintea vorbitorului.

Cum se mai poate evita confuzia dintre în ceea ce privesc și în ceea ce privește

Nu avem decât să înlocuim propoziţia subordonată de relaţie „În ceea ce privește” cu un complement circumstanţial de relaţie, care va fi introdus prin locuţiunile prepoziţionale „în privința…”/„cu privire la…”

De ex.: Avem mari promisiuni în privința clădirilor cu risc seismic/cu privire la clădirile cu risc seismic.

Alte exemple de folosire corectă a lui în ceea ce privește

Nu mă îndoiesc în ceea ce privește capacitățile tale de înțelegere.

Profesorii de română au așteptări în ceea ce privește rezultatele de la olimpiadă ale elevilor.

În ceea ce privește regulile gramaticale, acestea trebuie respectate.

În acest caz, construcția este urmată de virgulă.