Home » Știri » Știri economice » Cumpărare de vechime pentru pensie. Tot ce trebuie să știi

Cumpărare de vechime pentru pensie. Tot ce trebuie să știi

Manolică Anca / 25.11.2020, 14:20
Cumpărare de vechime pentru pensie. Tot ce trebuie să știi
Ai dori să ieși la pensie, dar anii de vechime nu sunt suficienți? Ei bine, află că există posibilitatea de cumpărare de vechime pentru pensie. Iată când trebuie să depui această cerere și în ce condiții se poate face această cumpărare de vechime pentru pensie. Ordonanța de Urgență a fost aprobată deja.

Cumpărare de vechime pentru pensie. Condiții și perioada de depunere

Sunt foarte multe persoane care, din diferite motive, sunt interesate de această cumpărare de vechime pentru pensie. Ei bine, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare pe data de 28.09.2020. 

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitat doar în perioada 28.09.2020-31.08.2021. În intervalul de 6 ani, se poate solicita asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau aleatorii. Conform actului normativ, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  • nu are calitate de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
  • nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada solicitată;
  • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită asigurarea.
Perioada vechimei de pensie care poate fi cumpărată este de maxim 6 ani
Perioada vechimei de pensie care poate fi cumpărată este de maxim 6 ani
Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia un astfel de contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială (vezi model) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori a mandatarului.

Cumpărare de vechime pentru pensie. Documente necesare

Documentele necesare pentru încheierea unui astfel de contract de asigurare sunt, după caz:
  • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
  • declaraţia pe propria-răspundere (vezi model);
  • procura specială în conformitate cu condițiile legii care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.
Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de Ordonanța de Urgență, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

Cumpărare de vechime pentru pensie. Baza de calcul

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. 

Valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 este de 2.230 lei. Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute în actul normativ este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.

La un mic calcul, dacă cineva va dori să cumpere vehimea pe toți cei șase ani permiși de lege ar trebui să plătească aproximativ 40.000 de lei.

Este important de menționat că, în cazul în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare care sunt în derulare nu vor fi afectate.
Cumpărara vechimii pentru pensie se poate face până pe 31 august 2021
Cumpărara vechimii pentru pensie se poate face până pe 31 august 2021

Contribuția pot fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, până în data de 31.08.2021. Plata acesteia se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului.

Contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile OUG nr. 163/2020 își va înceta aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime. În cazul în care, la data de 31.08.2021, contribuţia nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

În situaţia în care după data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, persoana interesată doreşte să se asigure în condiţiile normative pentru o nouă perioadă, poate încheia un nou contract de asigurare socială, cu condiţia ca perioadele de asigurare cumulate din cele două contracte de asigurare socială să nu depăşească 6 ani.