Home » Știri » Ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate. Cum se face, de fapt, calcularea pensiei

Ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate. Cum se face, de fapt, calcularea pensiei

Manolică Anca / 02.11.2020, 15:18
Ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate. Cum se face, de fapt, calcularea pensiei

Se apropie vârsta pensionării, iar în ultimii ani ai lucrat în străinătate? Ei bine, află că poți primi pensie și din țara respectivă dacă îndeplinești toate condițiile. Iată ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate și cum se face, de fapt, calcularea acesteia.

Ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană (UE), începând cu 1 ianuarie 2007, este obligată să aplice reglementările comunitare în domeniul securităţii sociale. Astfel, orice român care lucrează legal într-una dintre ţările UE sau într-o regiune din Spaţiul Economic European (SEE) poate să îşi crească pensia cu ajutorul cotizaţiei pe care o plătește în respectivele state.

Deși vorbim despre o legislaţie unitară aplicabilă în UE sau Spaţiul Economic European, este de reţinut faptul că fiecare stat membru UE are și unele prevederi proprii. De exemplu, vârsta limită de pensionare diferă de la stat la stat, la fel, stagiul minim de cotizaţie pentru a avea dreptul de a solicita pensia pentru limită de vârstă din alt stat, pe teritoriul căruia a lucrat în mod legal.

Există posibilitatea de a obține pensie din toate țările în care ați lucrat
Există posibilitatea de a obține pensie din toate țările în care ați lucrat

Ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate. Pensie pentru limită de vârstă

Dacă ați lucrat în mai multe țări din UE, există posibilitatea să fi dobândit drepturi de pensie în fiecare dintre ele.

Cererea de pensionare va trebui depusă la casa de pensii a țării în care locuiți sau din ultima țară în care ați lucrat. În cazul în care nu ați niciodată în țara în care locuiți, aceasta va trebui să înainteze cererea dumneavoastră către țara în care ați lucrat ultima dată. Țara respectivă va răspunde de tratarea cererii și va aduna dovezile care atestă contribuțiile plătite în toate țările în care ați muncit..

În cazul unelor țări, casa de pensii va trimite tuturor persoanelor aflate de vârsta pensionării un formular în acest sens. Dacă nu îl primiți, este necesar să contactați instituția pentru a vedea dacă vi-l va trimite automat.

Un lucru foarte important de menționat este că informațiile trebuie solicitate cu minimum șase luni înainte de pensionare, întrucât procedura de acordare a pensiei poate să dureze mai mult, în cazul în care sunt implicate mai multe țări.

Documentele necesare

Acestea diferă de la o țară la alta. De aceea, este recomandată informarea, în prealabil, la casele de pensii din statele unde asiguratul a lucrat legal. Astfel, instituția va furniza informațiile corecte și complete necesare pentru întocmirea dosarului de pensie, informează un site oficial al UE.

Cum se calculează pensiile din străinătate
Cum se calculează pensiile din străinătate

Vârsta legală de pensionare

Vârsta legală de pensionare, la fel, diferă de la o țară a Uniunii Europene la alta.

Nu veți putea intra în posesia pensiei de stat din țara în care locuiți/țara în care ați lucrat ultima dată decât din momentul în care ați împlinit vârsta legală de pensionare din respectiva țară.

De asemenea, în cazul în care ați dobândit drepturi de pensie și în alte țări, veți primi corespunzătoarele părți doar în momentul în care veți împlini vârsta legală de pensionare din țările respective. Toate detaliile pot fi obținute de la casa de pensii a statului în care doriți să vă pensionați.

Perioadele de eligibilitate

Unele țări din UE au introdus obligativitatea de a fi lucrat o anumită perioadă de timp pentru a putea dobândi dreptul la pensia corespunzătoare.

În acest caz, casa de pensii trebuie să aplice principiul cumulării perioadelor, adică va trebui să ia în calcul toate perioadele în care ați muncit în alte țări din UE, ca și cum ați fi lucrat pe teritoriul țării în cauză.

În situația în care ați lucrat mai puțin de un an pe teritoriul unei țări, iar aceasta nu oferă pensii pentru perioade scurte, există o regulă specială care poate fi aplicată: drepturile corespunzătoare perioadei respective nu se pierd, ci sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiei în țările în care ați lucrat mai mult timp.

Cum se face, de fapt, calcularea pensiei

Casele de pensii ale fiecărei țări din UE în care ați lucrat vor calcula contribuțiile pe care le-ați plătit, durata și valoarea contribuțiilor plătite în alte țări. Astfel, calcularea pensiei se face în două etape:

Cuantumul la nivel european

Fiecare țară calculează ce pensie ar trebui să vă plătească ținând cont de toate perioadele în care ați lucrat în orice țară din UE. Pentru aceasta, cumulează perioadele lucrate și stabilește pensia teoretică, adică pensia pe care ar trebui să v-o plătească dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata.

Valoarea ce rezultată se ajustează apoi pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din țara respectivă, „prestație pro-rata”.

Cuantumul la nivel național

Dacă îndepliniți criteriile pentru a primi o pensie de stat într-o anumită țară, indiferent de perioadele în care ați cotizat la fondurile de pensii din alte țări, casa de pensie calculează și pensia națională, cunoscută drept „prestație autonomă”.

În urma acestor calcule, Autoritatea Națională va compara prestația pro-rata și prestația autonomă și va oferi prestația care are valoarea mai mare în respectiva țară.

Există posibilitatea de a obține pensie din toate țările în care ați lucrat
Există posibilitatea de a obține pensie din toate țările în care ați lucrat

Plata pensiei

Plata se va face, de obicei, într-un cont bancar din țara de reședință, în cazul țărilor din UE, iar, în cazul în care locuiți într-o țară din afara UE, va fi nevoie să deschideți câte un cont bancar în fiecare dintre țările care vă plătesc pensii.

Ce pensie poți să câștigi, dacă ai muncit în străinătate. Pensia de invaliditate și pensia de urmaș

Regulile în cazul pensiei pentru limita de vârstă sunt valabile și pentru calcularea pensiilor de invaliditate și de urmaș.

Dacă solicitați o pensie de invaliditate sau o alocație pentru pierderea capacității de muncă, trebuie să țineți cont că fiecare țară va dori să facă propria examinare și există posibilitate ca rezultatele să difere. Astfel, dacă una dintre țări v-ar putea încadra în gradul I de invaliditate, o alta ar putea să considere că sunteți total apt de muncă.

În cazul pensiei de urmaș este important de menționat că aceasta nu există în toate țările din UE. Astfel, dacă partenerul dumneavoastră lucrează în străinătate și vă bazați pe posibilitatea de a obține o pensie de urmaș, verificați, mai întâi, dacă există astfel de pensii în țara respectivă.