Home » Știri » Seria din buletin – din ce este alcătuită și ce semnificație are

Seria din buletin – din ce este alcătuită și ce semnificație are

Manolică Anca / 23.11.2020, 16:53
Seria din buletin – din ce este alcătuită și ce semnificație are

Buletinul sau cartea de identitate este actul oficial care atestă identitatea unei persoane. Acesta se eliberează tuturor cetățenilor români cu domiciliul în România începând cu împlinirea vârstei de 14 ani. Iată ce cuprinde cartea de identitate și ce semnificație are seria din buletin.

Care este seria din buletin

Buletinul este documentul care se eliberează unui cetățeanului român cu domiciliul în România, care face dovada identității, a domiciliului (a reședinței titularului, după caz) și a cetățeniei române. Acesta se eliberează, pentru prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani.

Seria din buletin este compusă din două litere. Acestea reprezintă o prescurtare a numelui județului (cu mici diferențe, uneori identic cu indicativul auto) sau a numelui reședinței județului în care se face emiterea.

Locuitorii Bucureștiului sunt printre singurii care au serii diferite ale cărții de identitate. Acestea pot fi DP, DR, DT, DX, RD, RR, RT, RX, RK.

Ce cuprinde cartea de identitate

Cartea de identitate cuprinde următoarele elemente:

 1. denumirea statului;
 2. denumirea documentului;
 3. seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
 4. denumirea structurii emitente, respectiv a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;
 5. termenul de valabilitate;
 6. fotografia titularului;
 7. datele personale ale titularului:
  • codul numeric personal;
  • numele – semnifică numele de familie;
  • prenumele;
  • cetăţenia;
  • locul naşterii;
  • sexul;
  • domiciliul
Seria din buletin reprezintă indicativul județului în care se emite documentul
Seria din buletin reprezintă indicativul județului în care se emite documentul

Elementele de particularitate ale cărţii de identitate

 • Formatul cărţii de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu o lungime de 105 mm, o lațime de 74 mm și o grosime de 0,7 mm.
 • Drapelul României are dimensiunile de 45 x 7 mm şi este poziționat în partea superioară a cărţii de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
 • Stema ţării are dimensiunile de 30 x 41 mm şi este poziționată în centrul spaţiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
 • Sigla reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei „evidenţa persoanelor” – ,,evp” – poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta.
 • Fondul – fonta de siguranţă – cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.
 • Fotografia este color, are dimensiunile de 38×30 mm şi este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate
 • Textul este tipărit la imprimanta laser color, utilizând codificarea standardizată a setului de caractere româneşti şi tastatura standard românească.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

 • este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate;
 • are lungimea de 102 mm şi lăţimea de 17 mm;
 • conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data naşterii.