Home » Știri » Știri economice » Concediu maternitate 2021. 4 detalii importante pe care trebuie să le știe viitoarele mame

Concediu maternitate 2021. 4 detalii importante pe care trebuie să le știe viitoarele mame

Manolică Anca / 08.01.2021, 17:14
Concediu maternitate 2021. 4 detalii importante pe care trebuie să le știe viitoarele mame

Concediu maternitate 2021. Potrivit legislației în vigoare, toate salariatele din România care urmează să nască primesc acest beneficiu de la stat, independent de concediul de creștere a copilului. Iată toate detaliile importante pe care trebuie să le știe orice viitoare mămică.

1. Concediu de maternitate 2021. Durată

Obținerea concediului și indemnizației de maternitate este prevăzută în Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.Potrivit legislației în vigoare, perioada de concediu de maternitate rămâne la 126 de zile calendaristice, și în 2021. Ele sunt împărțite înainte de naștere și după, în perioada de lăuzie, pentru care mamele pot primi și o indemnizația de maternitate stabilită în funcție de stagiul de cotizare și veniturile obținute.

Astfel, 63 de zile sunt acordate înainte de naștere și restul de 63 de zile pentru lăuzie, acordate după naștere. Dacă mama dorește acest lucru și medicul îi dă permisiunea, ea poate face o redistribuire a zilelor între cele două perioade, însă este important de știut că durata minimă a concediului de lăuzie trebuie să fie obligatoriu de minimum 42 de zile calendaristice.

Perioada concediului de maternitate este de 126 de zile
Perioada concediului de maternitate este de 126 de zile

2. Concediu de maternitate 2021. Condiții legale de acordare

Principalele condiții legale pe care trebuie să le îndeplinească salariatele pentru a beneficia de perioada de concediu de maternitate în 2021 sunt următoarele:

  • să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul ţării noastre;
  • să aibă un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care are încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizaţie de liberă practică și a încheiat o convenţie cu acestea);
  • să fi cotizat cel puţin o jumătate de an la contribuția de concedii și indemnizații (contribuția aceasta o datorează angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar, iar femeile care nu sunt salariate, dar obțin venituri ca persoane fizice autorizate, își pot plăti această contribuție voluntar, prin contract de asigurare).

Femeile care nu mai îndeplinesc condițiile, dar nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat au și ele dreptul la acest concediu de maternitate. Totuși, pentru a primi concediul și indemnizația, viitoarea mamă trebuie să dovedească prin acte eliberate de la angajator că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din cauza ei.

3. Concediu de maternitate 2021. Cuantum indemnizație

Pe toată perioada concediului de maternitate, mama are dreptul la o indemnizație de maternitate, a cărei valoare brută valorează 85% din media veniturilor din ultimele şase luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Mai exact, OUG nr. 158/2005 prevede că „baza de calcul a indemnizaţiilor (…) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”.

Un alt detaliu despre perioada de concediu de maternitate în 2021 este faptul că, în cazul femeilor care au născut în maximum nouă luni de la pierderea calității de asigurat, baza de calcul se raportează la ultimele șase luni anterioare datei pierderii acestei calități.

Angajatorilor le este interzis să concedieze femeile aflate în concediul de maternitate
Angajatorilor le este interzis să concedieze femeile aflate în concediul de maternitate

4. Stagiul de cotizare

Stagiul de cotizare reprezintă perioada pentru care s-a achitat contribuția de concedii și indemnizații medicale. După cum am menționat anterior, salariatelor le este plătită de către angajator această contribuție, iar în cazul celor care lucrează ca Persoană Fizică Autorizată (PFA), ele trebuie să își facă asigurarea aceasta voluntar, plătind contribuția aferentă (diferită de cea de asigurări de sănătate). Stagiul minim de cotizare este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul.

Totodată, se consideră stagiu de cotizare și perioadele în care persoana asigurată:

  1. a beneficiat de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, iar venitul luat în considerare este indemnizația de asigurare socială pe care a primit-o;
  2. a beneficiat de pensie de invaliditate, iar venitul luat în considerare este salariul de baza minim brut pe țară;
  3. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul luat în considerare este salariul de bază minim brut pe țară (care, din acest an, va fi de 2.300 de lei);
  4. a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, iar venitul luat în considerare este indemnizaţia lunară primită;
  5. a realizat, în temeiul legislației interne a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare.

Important! Femeile aflate în concediul de maternitate nu pot fi concediate de către angajator.