Home » Life & Style » Cine este Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Andrei

Cine este Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Andrei

Manolică Anca / 23.11.2020, 12:12
Cine este Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Andrei

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit de români, în fiecare an, pe 30 noiembrie. El a fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu cruce roșie în 1995, în 1997 Sfântul Sinod proclamându-l „Ocrotitorul României”. Iată cine este Sfântul Andrei și de ce este considerat ocrotitorul românilor.

Cine este Sfântul Andrei, Ocrotitorul României

Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida Galileia, o localitate situată pe țărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte. Din Biblie aflăm ca a fost fratele lui Simon Petru, fiii lui Iona, un pescar sărac din Galileea. Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. Dorința de a-L urma pe Hristos s-a născut la botezul Lui în apa Iordanului, când Sfântul Ioan a rostit cuvintele: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” .

Chemarea sa la apostolie a avut loc mai târziu, Evanghelistul Matei spunând: „Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El”.

Andrei mai este cunoscut și drept „cel dintâi chemat” (la apostolie). L-a însoțit pe Iisus Hristos prin Țara Sfântă. A fost martorul minunile săvârșite de El și a luat aminte din învățăturile Lui. A suferit, alături de ceilalți apostoli, asistând la chinurile și umilințele la care L-au supus iudeii pe Mântuitor. S-a încredințat, împreună cu ceilalți apostoli, că Iisus a înviat din morți. L-a văzut pe Hristos înviat și în prima zi, și după opt zile, și când El S-a arătat în Galileea și Le-a dat poruncă să predice Evanghelia printre toate neamurile pământești.

Sfântul Andrei este considerat „Ocrotitorul României” sau „Patronul spiritual al românilor”, deoarece el este cel care a creştinat poporul român după ce a venit în Dobrogea. Tradiția Bisericii arată că acesta a avut un sfârșit de mucenic, fiind răstignit la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X. Acestei cruci i s-a spus „Crucea Sfântului Andrei”.

Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, răstignit pe cruce.
Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, răstignit pe cruce.

Rugăciune către Sfântul Andrei

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm:

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.”