Home » Știri » Ce se întâmplă cu zilele de concediu pe care angajații din România nu le-au luat în 2021. E menționat clar acest lucru în lege

Ce se întâmplă cu zilele de concediu pe care angajații din România nu le-au luat în 2021. E menționat clar acest lucru în lege

Cojocaru Cristian / 03.11.2021, 14:57
Ce se întâmplă cu zilele de concediu pe care angajații din România nu le-au luat în 2021. E menționat clar acest lucru în lege

Fiecare angajat are dreptul la zile de concediu anual, în baza contractului de muncă. Află ce se întâmplă cu zilele de concediu pe care angajații din România nu le-au luat în decursul anului 2021.

Ce prevede legislația cu referire la zilele de concediu neefectuate

Angajații din România au dreptul la zile de concediu. Dacă foarte mulți dintre aceștia le utilizează pe parcursul anului, există și persoane care, la final de an constată faptul că nu și-au efectuat în totalitate aceste zile libere legale. Aceștia trebuie să știe care este dreptul lor cu privire la zilele de concediu neefectuate dar și care este data limită la care la pot lua.

Astfel, angajații care nu au beneficiat în totalitate de cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în anul 2021, pot înainta o cerere către angajator în care să solicite acestuia acordarea dreptului până la jumătatea anului 2023. Acest lucru este prevăzut de actuala legislație care se regăsește în Codul Muncii, după cum urmează:

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților;
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Art. 146. Efectuarea și compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Cu alte cuvinte, potrivit prevederilor legale din Codul Muncii, angajații care nu și-au efectuat zilele de concediu în anul 2021, își vor putea accesa acest drept până în data de 30 iunie 2023.

zilele de concediu
Compensarea zilelor de concediu poate avea loc numai in cazul incetarii contractului de munca

Compensarea zilelor de concediu neefectuat

Dreptul la zilele de concediu este inalienabil, astfel că dacă zilele de concediu nu pot fi efectuate, există o situație în care legea permite compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate. Astfel, potrivit Codului Muncii, compensarea concediului de odihnă este permisă numai în cazul în care salariații nu mai au cum să beneficieze de acest drept, respectiv încetarea contractului individual de muncă.

Astfel, angajații trebuie să beneficieze în natură de concediul de odihnă, având drept scop refacerea capacității de muncă. Acordarea de bani în schimbul zilelor de concediu în alte situații decât încetarea contractului individual de muncă, ar încălca scopul Art.146 alin.(3) din Codul Muncii.

În ceea ce privește compensarea acestor zile, calculul sumei datorate de către angajator angajatului se va face la fel ca în cazul indemnizației de concediu de odihnă.

”Indemnizatia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale (…) (salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent – n.r.) din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu”, se arată în Codul Muncii.