Home » Știri » Știri sociale » Acte și documente necesare pentru înscrie copilului la grădiniță

Acte și documente necesare pentru înscrie copilului la grădiniță

Pană Emanuela / 02.08.2021, 11:59
Acte și documente necesare pentru înscrie copilului la grădiniță

Vrei să-ți înscrii copilul la grădiniță și nu știi care sunt documentele de care ai nevoie? Nicio grijă! Am pregătit pentru tine un material despre procesul de înscriere în învățământul preșcolar, în care îți vom oferi toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți înscrie micuțul la grădiniță. Mai multe detalii, în continuare.

Documente necesare pentru înscrierea copilului la grădiniță

Înscrierea copiilor în grupa mică, mijlocie sau mare la grădinițele de stat este gratuită, potrivit legii, și deschisă tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani, discriminarea micuților după orice fel de criteri fiind interzisă.

Orarul înscrierilor și reînscrierilor la grădiniță este stabilit de conducerea fiecărei unități de învățământ, pentru ca mai apoi să fie afișat la avizierul fiecărei grădinițe, dar și pe site, pentru informarea părinților, dar și a publicului interesat. Pe lângă orar, grădinițele vor mai oferi detalii despre capacitatea instituției, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul curent, criteriile generale și specifice pentru înscrierea micuților, precum și numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Pentru anul școlar 2021-2022, înscrierea copiilor la grădiniță a început pe data de 31 mai, pentru copiii nou-veniți, iar pe 17 mai, cu două săptămâni mai devreme, au putut fi făcute și reînscrierile pentru copiii care au frecventat deja cursurile învățământului preșcolar.

La înscriere, părinții au avut de completat cel mult 3 opţiuni pentru unităţile de învăţământ în funcţie de preferinţe, iar părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o grădiniță au completat o nouă cerere în a doua perioadă de înscrieri.

În ceea ce privește actele necesare pentru înscrierea la grădiniță, acestea sunt:

  • cererea de înscriere;
  • copie certificat de naştere copil;
  • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
  • fişa medicală;
  • hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);
  • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal).

Citeşte întreaga ştire: Astăzi încep înscrierile copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022. De ce acte e nevoie

Unde se depun documentele pentru înscrierea la grădiniță

Părinții pot depune documentele pentru înscrierea la grădiniță la secretariatul untăților de învățământ sau le pot trimite prin fax, poștă electronică, dar și telefonic.

Acte și documente necesare pentru înscrierea copilului la grădiniță. Care e procedura
Acte și documente necesare pentru înscrierea copilului la grădiniță. Care e procedura

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanții vor fi înregistrați în aplicație specifică din modulul SIIIR“, se arată în nota oficială semnată de Sorin Ion, secretar de stat.

Cum se face repartizarea locurilor libere

După finalizarea etapei de reînscrieri la grădiniță, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere a copiilor la o anumită grădiniță depășește numărul de locuri libere, se vor aplica, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Cele din urmă vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Reamintim că acestea nu pot fi discriminatorii și pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul respectiv.

Criteriile generale de departajare:

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • Unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
  • Unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.