Home » Știri » Subiecte Bacalaureat 2022. Ce subiecte au picat la examenul scris la română

Subiecte Bacalaureat 2022. Ce subiecte au picat la examenul scris la română

Manolică Anca / 20.06.2022, 11:15
Subiecte Bacalaureat 2022. Ce subiecte au picat la examenul scris la română

Bacalaureat 2022. Elevii absolvenți de liceu trec prin mari emoții în această săptămână, pentru că susțin unul dintre cele mai importante examene din viața lor! Luni, 20 iunie, aceștia susțin prima probă de Bac, cea la Limba și literatura română. Iată tot ce trebuie să știi despre examenul din acest an. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii.

Au început probele scrise la Bacalaureat 2022

Conform comunicatului transmis de ministerul Educaţiei, la examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie – iulie, s-au înscris peste 126.000 de absolvenți de liceu: 111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare. Din păcate, este cel mai mic număr din istoria postdecembristă a României.

Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competențelor, a nivelului de cultură generală și de specializare, pe care absolvenții de liceu l-au atins. Dreptul de a susține acest examen îl au elevii care au promovat învățământul liceal, indiferent de forma de învățământ.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susțină toate probele scrise, la care trebuie să obțină cel puțin nota 5, iar media la probele scrise să fie minim 6.

Așadar, absolvenţii de liceu care s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2022 susțin astăzi, 20 iunie 2022, prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română. Accesul candidaților în centrul de examen s-a făcut în intervalul 7:30 – 8:30. Proba a început la ora 9:00, iar timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de 3 ore, calculate din momentul în care s-au terminat de împărțit subiectele în sala de examen.

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la limba română

Subiectele de examen sunt împărțite, ca de obicei, în trei părți: în prima parte este vorba despre 5 cerințe notate cu câte 6 puncte fiecare, care au ca suport un text la prima vedere.

Subiectul de mai jos este pentru filiera teoretică, profilul real, pentru filiera tehnologică si pentru cea vocațională, mai puțin profilul pedagogic.

Textul suport pentru filiera teoretică, profilul real, pentru filiera tehnologică si pentru cea vocațională, mai puțin profilul pedagogic a fost din Nicolae Iorga – „Doamna Elena Cuza”, iar elevii au avut, la subiectul I.B., de scris un text de minimum 150 cuvinte, în care să argumenteze „dacă întâlnirea cu o personalitate (istorică, socială, culturală etc.) produce sau nu emoție, raportându-se atât la informațiile din fragmentul extras din textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, cât și la experiența personală sau culturală”.

La subiectul al II-lea a fost o argumentare a perspectivei narative într-un text de Cezar Petrescu – Întunecare, ân timp ce la al treilea subeict, candidații au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unei comedii studiate. Iată subiectele:

Subiecte Bacalaureat 2022 limba română

Subiecte Bacalaureat 2022 limba română
Subiecte Bacalaureat 2022 limba română

Subiecte profil uman BAC 2022 limba română

Subiecte Bacalaureat 2022 limba română

Subiecte Bacalaureat 2022 limba română
Subiecte Bacalaureat 2022 limba română

Vezi AICI și baremul de corectare al subiectelor.

Contestații Bacalaureat 2022

Pe 27 iunie, când se afișează primele primele rezultate, tot atunci se pot depune şi contestaţiile. Cei nemulţumiţi de nota primită pot solicita recorectarea lucrărilor, acestea urmând a fi soluţionate între 28 şi 30 iunie 2022

Potrivit ordinului emis de Ministerul Educaţiei, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă există o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota dată de această a doua comisie va fi şi cea finală.

Candidaţii care depun sau transmit prin mijloace electronice contestaţii trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota primită în urma soluţionării contestaţiei se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreștere.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de vară

 • 20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

La fel ca în fiecare an, examenul de Bac 2022 se desfășoară în două sesiuni, cea de vară și cea de toamnă. Candidații care nu promovează examenul din prima, mai au o șansă în toamnă, atunci când probele scrise se vor susține înaintea celor orale.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Așadar, examenul de Bacalaureat 2022 continuă marți, 21 iunie, cu proba obligatorie a profilului – probă scrisă, pe 22 iunie cu proba la alegere, iar pe data de 23 iunie, limba maternă.