Home » Când, unde, cum » Ce salariu are un administrator de bloc din București

Ce salariu are un administrator de bloc din București

Ileana Mladinoiu / 25.09.2021, 11:19
Ce salariu are un administrator de bloc din București

Orice om care locuiește la bloc știe că Asociația de Proprietari înseamnă o formă juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale tuturor proprietarilor unui condominium, recunoscută de lege.

Ce salariu încasează un administrator de bloc din București

Termenul de condominium apărut în legislație are ca înțeles proprietatea imobiliară alcătuită din apartamente sau din spații cu o altă destinație decât acea de proprietate individuală/locuință. Se mai numesc spații comune aferente în cota-parte fiecăreia dintre proprietățile individuale. La un loc, constituie o unitate imobiliară în cadrul condominiumului.

Prin sentință judecătorească, o Asociație de proprietari devine persoană juridică cu caracter non profit. Acest lucru se traduce prin faptul că toate sumele provenite din venituri- dobânzi bancare, închirieri spații/elemente din proprietatea comună, profit din activități lucrative, sponsorizări, subvenții, finanțări nerambursabile, penalizări etc.- se vor folosi doar pentru îmbunătățirea sau repararea proprietății comune, pentru dezvoltarea condominiumului.

De asemenea, din aceste sume enumerate vor fi remunerați membrii activi sau se vor face investiții în scopurile asociației etc. Toate prin hotărâri ale adunării generale a proprietarilor, membri ai asociației.

O Asociație de Proprietari se poate constitui pe o scară sau tronson de clădire, atunci când proprietatea comună este delimitată, adică proprietarilor unei scări nu le aparțin elemente din proprietatea comună aferentă celorlalte scări, potrivit Legii în vigoare.

Dacă numărul proprietarilor este sub 20, Asociația de Proprietari se va constitui fie pe grupe de clădiri (scări) cu minim 3 proprietari, fie pentru minim 3 proprietari conform O.G. nr. 26/2000 (art. 4).

În noua lege a asociațiilor de proprietari cu nr. 196 apărută în 2018, un administrator de bloc/condominiu are la rându-i îndatoriri și obligații altele decât cele de până acum.

Care sunt noutățile valabile pentru anul 2021

Noul act normativ prevede dovedirea calificării profesionale și nu numai atât.

Cine poate ocupa postul de administrator de bloc sau condominiu

Conform prevederii incluse în articolul 63 al Legii Asociaților de Proprietari, poate ocupa postul de administrator de bloc orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică.

În plus, Legea nr. 196/2018 reglementează două aspecte juridice importante, așa cum reies de pe e-juridic.manager.ro

1.Organizarea, înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din condominii alcătuite din minim 3 unități private;

2.Administrarea, folosirea și întreținerea imobilelor sau grupurilor de imobile care au spații cu altă destinație decât cea de locuință, care se află în proprietatea a minim 3 persoane juridice sau fizice.

Administratorii vor fi angajați pe baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de prestări servicii. Cine aspiră la postul de administrator de bloc are nevoie de un atestat de la primărie (document ce dovedește calitatea de administrator în urma calificării prin cursuri organizate de Consililul Local al Primăriei) și de cazier judiciar.

Ce salariu are un administrator de bloc din București
Ce salariu are un administrator de bloc din București

Atribuțiile administratorului de bloc

  • întocmește registre ale proprietății;
  • are grijă de întreținerea și de repararea clădirii;
  • ține inventarul fizic al proprietății;
  • are grijă să facă în mod corect calcule și să întocmească liste lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale;
  • întocmește un regulament de ordine interioară care conține totalitatea instrucțiunilor, normelor, regulilor care stabilesc și asigură ordinea și buna funcționare a unui condominiu.

Ce salariu are un administrator de bloc în București

În București, salariul unui administrator de bloc se stabilește ținându-se cont de numărul de apartamente de pe scara unui imobil pe care-l administrează. Veniturile variază între 30 și 50 de lei pentru fiecare apartament.

De exemplu, dacă un administrator are în grija sa patru scări cu 60 de apartamente și dacă negocierea cu Asociația s-a făcut pentru suma de 30/50 de lei, acesta va încasa lunar un minim de 1800 de lei. La acest minim se pot adăuga sume suplimentare, în cazul în care desfășoară alte servicii în folosul locatarilor cu acordul Adunării Generale.