Home » Când, unde, cum » Diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare. Marchează același eveniment, dar se obțin din surse diferite

Diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare. Marchează același eveniment, dar se obțin din surse diferite

Alexandru Cazacu / 02.05.2022, 09:50
Diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare. Marchează același eveniment, dar se obțin din surse diferite

După cum bine știm, în cazul unui deces, statul român acordă familiei un ajutor financiar. Dar ce diferență există între ajutorul de deces și cel de înmormântare? În cază că nu știați, chiar dacă cele două noțiuni se referă la același eveniment, există totuși o diferență între ele. Află în continuarea articolului curent care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare.

Diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare

Mai exact, deși cele două noțiuni (ajutor de deces și ajutor de înmormântare) marchează același eveniment, ele se diferențiază în funcție de sursa din care sunt suportate. Concret, ajutorul de deces se obține de la Casa de pensii, fiind suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat. Acesta se acordă, la cerere, în baza unui certificat de deces.

Dacă decedatul era asigurat, doar o sigură persoană poate beneficia de ajutor de deces, bineînțeles, dacă dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Această persoană poate fi, după caz:

 • soțul supraviețuitor
 • copilul
 • părintele
 • tutorele
 • curatorul
 • oricare persoana care face această dovadă (în lipsa solicitărilor persoanelor menționate mai sus).

Cum se acordă ajutorul de înmormântare

Pe de altă parte, ajutorul de înmormântare este acordat de către angajator din sursele proprii. Este important să menționăm faptul că, acest ajutor nu se deduce din contribuția la sistemul asigurărilor sociale și se acordă respectând prevederile contractului de muncă individual/colectiv.

Ajutorul de deces și cel de înmormântare pot fi cumulate de persoana îndreptățită să le primească în cazul decesului asiguratului (angajatului), pensionarului sau al unui membru de familie al acestora care nu era asigurat sau pensionar la momentul decesului, potrivit legislației în vigoare. Totodată, este important de știut și că acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare
Care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare

Conform prevederilor Art. 129 din Legea 263/2010 cu privire la sistemul unitar de pensii publice, ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:

 • a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • b) instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Documente necesare pentru acordarea ajutorului de deces

Evident, pentru a obține ajutorul de deces, solicitanții trebuie să depună o serie de documente, iar acestea sunt, după caz:

 •  cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificatul de deces (original si copie);
 • documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, documentul care să ateste calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverință care să ateste ca, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsa între 18 și 26 de ani urma o forma de învățământ organizată conform legii (original);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

Trebuie să menționăm că, după efectuarea plății ajutorului de deces, plătitorul are obligația de a înscrie pe dosul certificatului original de deces mențiunea „Achitat”, data, semnătura și ștampila.