Home » Când, unde, cum » Unde se plătește taxa de buletin, cât costă și ce acte sunt necesare pentru o nouă carte de identitate

Unde se plătește taxa de buletin, cât costă și ce acte sunt necesare pentru o nouă carte de identitate

Ileana Mladinoiu / 03.09.2022, 14:31
Unde se plătește taxa de buletin, cât costă și ce acte sunt necesare pentru o nouă carte de identitate

Din precizările făcute de Ministerul Afacerilor Interne se desprinde concluzia că o cerere pentru eliberarea, în general, a actului de identitate se depune personal, iar acest act se predă titularului. Cetățenilor români cu domiciliul în România și aflați temporar în străinătate li se pot elibera cărți de identitate prin intermediul altei persoane, dacă acea persoană deține procură specială. Ea se autentifică la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care se află solicitantul. Procura trebuie să aibă obligatoriu în cuprinsul ei scopul pentru care a fost eliberată, adică depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.

Unde se plătește taxa de buletin

Românii din străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului necesare eliberării actului de identitate se prezintă în original și copie. Mai este util să știți unde se plătește taxa de buletin, ce valoare are și cu exactitate actele necesare.

Ce acte sunt necesare pentru o nouă carte de identitate

Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât de părinte sau reprezentantul legal;
  • Certificatul de naștere în original și copie;
  • Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
  • Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original și copie;
  • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorț, dacă parinții sunt divorțați, în original și copie;
  • Chitanța ce reprezintă contravaloarea cărții de identitate de 7 lei care se poate achita la orice oficiu al Poștei Române, la CEC Bank sau chiar la ghișeul unde se depun actele.

Apoi, minorul care a împlinit 14 ani se va prezenta la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit, desigur, de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, cu scopul de a solicita eliberarea actului de identitate.

Dacă se întâmplă ca părinții să aibă domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Mai apare și situația în care minorul a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți și locuiește statornic la celălalt părinte. Atunci este nevoie de declarația de consimțământ a acelui părinte, din care să reiasă că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Respectiva declarație poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar dacă părintele nu se poate prezenta la acest ghișeu, declarația trebuie autentificată la un notar public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetățenilor români aflați în străinătate le putem spune că pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Acte necesare la împlinirea vârstei de 18 ani

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • Certificatul de naștere în original și copie;
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să reiasă faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului,  coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;

Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau de reședință al solicitantului;

Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Rezumând, și în cazul persoanelor care au împlinit deja vârsta de 18 ani este nevoie de prezența unuia dintre părinți atunci când au fost depuse actele necesare pentru obținerea cărții de identitate.

Cât costă eliberarea unei noi cărti de identitate și unde se plătește

Contravaloarea noului buletin/a cărții de identitate/a celei provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluționate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se achită în numerar la ghișeul sediului amintit pe bază de chitanță sau prin alta modalitate stabilită de autoritatea publică locală, cum ar fi la orice oficiu al Poștei Române sau la CEC Bank.

Pentru eliberarea cărții de identitate în regim de urgență nu se percepe nicio taxă. Buletinul/Cartea de identitate se eliberează în mod normal într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, el putând fi prelungit cu încă 15 zile cel mult.