Home » Politică » Cum poate deveni oricine membru al Uniunii Salvați România. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Cum poate deveni oricine membru al Uniunii Salvați România. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Ileana Mladinoiu / 31.10.2021, 10:32
Cum poate deveni oricine membru al Uniunii Salvați România. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Cel mai tânăr partid politic cu reprezentare în Parlamentul României este Uniunea Salvați România, denumirea integrală, prescurtat USR. Semnul cu caracter permanent al partidului îl reprezintă termenii SALVAŢI şi ROMÂNIA, așa cum reiese din Statutul formațiunii în discuție.

Cum poate deveni oricine membru al Uniunii Salvați România. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

La referendumul convocat din inițiativa președintelui USR, Dan Barna, cu scopul de a se defini poziția partidului, ideologia lui, potrivit comunicatului de presă din februarie 2020, s-au rostit, printre altele, fraze ca acestea:

“La 30 de ani de la Revoluție, România este în impas. Pentru că noi, cetățenii, am lăsat responsabilitatea schimbării pe seama statului, pe seama partidelor vechi, pe seama birocrației și pe seama celor care au de câștigat din starea lucrurilor. Pe seama celorlalți. Pentru a schimba starea de lucruri, trebuie să mobilizăm energiile în jurul valorilor schimbării. Pe care le generăm noi și comunitățile în care trăim, muncim, ne educăm copiii”.

Valorile schimbării în care cred useriștii:

 • Libertatea, însoțită de responsabilitate;
 • Economie de piață și libertatea economică;
 • Educație și șanse pentru toți;
 • Respectul și garantarea proprietății private;
 • Libertatea religioasă;
 • Respectul față de viața privată;
 • Demnitatea persoanei;
 • Dreptatea, Adevărul;
 • Competența;
 • Meritocrația;
 • Integritatea;
 • Respectul față de lege și stat de drept;
 • Libertatea de expresie;
 • Drepturile omului;
 • Respectul față de cultura europeană clasică;
 • Valorile și principiile morale euro-atlantice.

Din capitolul 3 al Statutului, deducem că: “poate fi membru al USR orice cetăţean român, sau orice cetăţean al Uniunii Europene cu domiciliul în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a)    are drept de vot;

b)    nu i-a fost interzisă prin lege asocierea politică;

c)     aderă la statutul, programul şi procedurile interne ale USR;

d)    îndeplineşte criteriile de admitere în USR stabilite de Comitetul Politic”.

membru uniunii salvați românia
Care sunt criteriile pe baza carora poti deveni un membru al USR

Care este procedura de admitere a membrilor

Sigur că Regulamentul de Admitere a Membrilor stabilit de Comitetul Politic stă la baza procedurii, iar în Registrul de Membri se află evidenţa persoanelor care fac parte din USR. Se mai precizează în Statut că: „toate informațiile sunt confidenţiale şi nu pot fi folosite decât în scopul menţinerii evidenţei relaţiei USR cu fiecare persoană implicată în activităţile sale”.

Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Persoana ce își exprimă dorința de a face parte din Uniunea Salvați România va întocmi o cerere (poate fi și online) adresată Biroului Filialei Locale (dacă nu există una locală, adresarea va fi către Biroul Filialei Județene sau către Biroul Național) în care vrea să activeze, însă Regulamentul de Admitere a Membrilor poate conţine obligativitatea prezentării şi altor documente, după caz. Românii din străinătate pot solicita și ei înscrierea în organizaţia USR Diaspora. Odată ce a fost admisă cererea, solicitantul devine membru al Filialei Locale/Județene sau Naționale.

Ce drepturi au membrii USR

Membrii USR au dreptul sa aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, să fie informaţi la timp şi în mod transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere, la activitatea reprezentanţilor USR în administraţia publică.

Totodată, membrii USR au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, arbitraj şi control ale USR, conform prevederilor statutului şi regulamentelor USR, au dreptul să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale USR în condiţiile legii şi ale statutului.

De asemenea, membrii pot participa şi vota în cadrul Adunării Generale a Filialei Locale din care fac parte, cât în cadrul şedintelor tuturor organelor USR. Mai au dreptul de a se adresa comisiilor de arbitraj faţă de orice decizie a organelor partidului, conform competenţei comisiilor de arbitraj. În legătură cu demisia, Statutul prevede că un membru poate să demisioneze din USR, cu efect imediat.

Îndatoririle unui membru USR:

 • respectarea statutului USR, precum şi a oricăror acte de decizie (în ordinea importanţei);
 • un membru USR nu trebuie să întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale partidului;
 • unui membru USR nu-i este permis să prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi;
 • un membru USR asigură confidenţialitatea informaţiilor cu care au luat contact în activitatea din cadrul sau în legatură cu USR, dacă acestea au caracter confidenţial (caracter stabilit prin marcare „confidenţial” de către emitent sau de cel care le predă/diseminează), iar cele transmise verbal vor fi anunţate ca fiind confidenţiale. Omiterea acestora lipseşte informaţia de caracter confidenţial;
 • un membru USR are obligația să plătească cotizaţia lunară de membru;
 • necesitatea unui comportament moral şi demn în societate, în cadrul partidului, respectarea oricăror alte obligaţii stabilite membrilor prin statut încheie șirul de obligații ale celor care sunt sau vor să devină membri USR.