Home » Utile » Ce valabilitate au biletele de trimitere în perioada stării de alertă. Toți românii trebuie să știe asta

Ce valabilitate au biletele de trimitere în perioada stării de alertă. Toți românii trebuie să știe asta

Alexandru Cazacu / 26.10.2021, 12:06
Ce valabilitate au biletele de trimitere în perioada stării de alertă. Toți românii trebuie să știe asta

Pentru a evita prelungirea succesivă a biletelor de trimitere, autoritățile au decis ca acestea să fie valabile până la finalul lunii în care încetează starea de alertă. De asemenea, se prelungește și termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru serviciile clinice și paraclinice. Iată ce trebuie să știe toți românii despre biletele de trimitere.

Biletele de trimitere vor fi valabile până la sfârșitul lunii în care încetează starea de alertă

Mai exact, este vorba despre un ordin comun al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Ministerului Sănătății, care a fost publicat deja în Monitorul Oficial. În condițiile în care starea de alertă se prelungește de la o lună la alta, autoritățile au decis aprobarea Ordinului nr. 2.213/937/2021. Acesta are în vedere eliminarea prelungirii succesive a valabilității biletelor de trimitere emise de doctori.

Așadar, după cum am menționat anterior, valabilitatea biletelor de trimitere se prelungește până la sfârșitul lunii în care încetează perioada stării de alertă. Iată o listă cu documente la care expiră termenul de valabilitate până în acel moment:

  • bilete de trimitere pentru specialitățile paraclinice;
  • bilete de trimitere pentru specialitățile clinice (inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare);
  • recomandări medicale pentru îngrijire la domiciliul pacientului, îngrijiri paliative la domiciliu, dar și pentru aparate medicale, tehnologii și dispozitive asitsive, care se depun la casa de asigurări de sănătate;
  • deciziile de aprobare pentru obținerea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Motivul pentru care a fost luată această măsură

Potrivit ordinului comun a celor două instituții, “În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare”.

Conform autorităților, măsura este necesară pentru a elimina riscul ca persoanelor asigurate să nu li se asigura drepturile prevăzute de legislația în vigoare. De asemenea, după este motivată apariția acestei măsuri, ea a fost luată și pentru asigurarea permanentă a continuității acordării serviciilor medicale.

Ce termen de valabilitate au biletele de trimitere în starea de alertă
Ce termen de valabilitate au biletele de trimitere în starea de alertă

Care sunt serviciile medicale de care poți beneficia de la medicul de familie dacă nu ești asigurat

Potrivit pachetelor de servicii medicale din acest an, chiar și persoanele care nu sunt asigurate la Sănătate pot să beneficieze de câteva servicii medicale din partea medicului de familie. Mai exact, este vorba despre un pachet minimal care include asistența medicală de urgență, anamneza, examinare clinică și tratament, acordarea primului ajutor și trimiterea pacientului la unitățile de urgență specializate. De asemenea, printre aceste servicii se mai numără și unele consultații de monitorizare a sarcinii, conform avocatnet.ro.

Este important de știut că, în acest an, normele metodologice de aplicare a contractului-cadru cu privire la pachetele medicale pentru anii 2021-2022, sunt incluse în Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021.