Home » Știri » Știri sociale » Modificări an școlar 2022-2023. Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați. Ce alte schimbări apar de la 1 septembrie

Modificări an școlar 2022-2023. Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați. Ce alte schimbări apar de la 1 septembrie

Manolică Anca / 06.07.2022, 11:25
Modificări an școlar 2022-2023. Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați. Ce alte schimbări apar de la 1 septembrie

Apar modificări importante în acest nou an școlar 2022-2023. Ministerul Educaţiei a transmis, marți, 5 iulie, că a fost semnat ordinul de ministru care aprobă noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) care va fi publicat cât de curând în Monitorul Oficial. Potrivit regulamentului, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, cu excepția celor din învățământul postliceal.

Modificări în regulamentul pentru noul an școlar 2022-2023

Unitățile de învățământ preuniversitar urmează să funcționeze, de la toamnă, după un nou regulament. Ministerul Educației a anunțat că acesta a fost deja semnat şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial.

Potrivit noilor modificări care apar în regulamentul pentru acest an școlar 2022-2023, ce vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2022, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați. Excepție sunt cei care urmează învățământul postliceal.

„Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor s-a făcut având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”, scrie în noul regulament.

De asemenea, printre cele mai importante modificări se numără și încheierea unei singure medii anuale, iar numărul de note la fiecare disciplină va trebui să fie cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Potrivit noilor modificări ale regulamentului școlar, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați
Potrivit noilor modificări ale regulamentului școlar, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați

Care sunt principalele modificări aduse în ROFUIP

  1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.
  2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.
  3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, se stabilește de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual va trebui să fie cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
  4. Modalitatea de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, care rezultă din media aritmetică a notelor acordate pe parcursul anului școlar.
  5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).
  6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.
  7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.
  8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.
  9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.
  10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

Aceste prevederi ale noului Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022.