Home » Când, unde, cum » Ce înseamnă „Eli, Eli, lama sabahtani”, strigătul lui Iisus de pe cruce. Mesaj plin de durere

Ce înseamnă „Eli, Eli, lama sabahtani”, strigătul lui Iisus de pe cruce. Mesaj plin de durere

Manolică Anca / 23.04.2022, 17:37
Ce înseamnă „Eli, Eli, lama sabahtani”, strigătul lui Iisus de pe cruce. Mesaj plin de durere

Din momentul răstignirii şi până în momentul morţii Sale, în Vinerea Mare, Iisus a stat răstignit pe cruce, pe muntele Golgota, alături de doi tâlhari. Iar în toate aceste ore, El a rostit doar şapte fraze prin care și-a arătat umanitatea şi s-au împlinit profeţiilor scripturistice. Unul dintre strigătele sale a fost „Eli, Eli, lama sabahtani”. Iată ce semnificație dureroasă au aceste cuvinte.

Ce a strigat Iisus Hristos, în timp ce se afla răstignit pe cruce

„Eli, Eli, lama sabahtani – Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit” (Matei 27, 46) a strigat Iisus Hristos de pe cruce. De neînțeles ca Fiul lui Dumnezeu să rostească aceste cuvinte. Cel care nu a greșit nu nimic, Cel lipsit de păcat, să fie lipsit tocmai de prezența lui Dumnezeu. Și mai tainic este strigătul Său, dacă ținem seama că El însuși era și Dumnezeu, că știa că vă învia.

Dar ca să înțelegem pe deplin aceste cuvinte ale Sale, crestinortodox.ro vine cu câteva precizări. Că să înțelegem cum se cuvine acest strigat, se cuvine să facem câteva precizări:

În primul rând este important de spus că Hristos a fost și Om, nu doar Dumnezeu. Pentru că a trăit realmente ceea ce trăiește tot omul și a trăit totul până la capăt. Părintele Nicolae Steinhardt a spus că aceste cuvinte rostite de Mântuitor sunt proba veridică a răstignirii Lui pe cruce. Fiecare dintre noi ar fi făcut la fel. Ar fi strigat în fața durerii.

Iisus răstignit pe cruce
Iisus răstignit pe cruce

Strigătul de pe cruce dovedește integritatea și seriozitatea jertfei. Este dovada că nu a existat nimic făcut în mod simbolic, ci a fost o suferință reală. Probabil, spune el, că daca L-am fi auzit rostind aceste cuvinte, am fi fost ispitiți să spunem ce au spus și iudeii: „Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să se mântuiască!” (Matei 27, 42).

Hristos pe cruce nu a încetat să fie și Dumnezeu

Asta în ciuda faptului că a existat acest strigăt e disperare. Sfântul Ioan Gură de Aur susține că Iisus a rostit cuvintele „Eli, Eli, lama sabahtani” după ce s-a luat întunericul, pentru a le da de înțeles iudeilor că nu murise pe cruce, că El Însuși făcuse întuneric pe pământ. Dacă ar fi încetat să mai fie și Dumnezeu, nu ar fi putut face acest lucru.

De asemenea, preotul spune că în această rostire a predominat natura omenească, la fel cum cea dumnezeiască a predominat pe muntele Taborului la Schimbarea Sa la Față.

Și în al doilea rând, prin aceste cuvinte Dumnezeu a căutat să ne atragă atenția asupra faptului că în viață noastră putem avea parte de stări de părăsire din partea Lui. Și după cum Iisus nu a coborât de pe cruce ci a primit moartea, nici noi nu ar trebui să dam înapoi. Însă, indiferent de durata și intensitatea părăsirii, nu trebuie să uităm că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată pe deplin.