Home » Parenting » Indemnizația de creștere a copilului 2022. În ce condiții se poate pune poprire. Apare menționat clar în lege

Indemnizația de creștere a copilului 2022. În ce condiții se poate pune poprire. Apare menționat clar în lege

Manolică Anca / 15.03.2022, 15:30
Indemnizația de creștere a copilului 2022. În ce condiții se poate pune poprire. Apare menționat clar în lege

Indemnizația de creștere a copilului 2022 se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare. Anul trecut, Curtea Constituțională a clarificat interpretarea legii și a explicat clar dacă se poate pune sau nu poprire pe aceasta.

Cine primește indemnizație de creștere a copilului și care este valoarea acesteia

Concediul pentru creșterea copilului este pentru angajați un beneficiu de care dispun oamenii din aproape toate țările. Adesea sunt stipulate prin lege unele beneficii legate de acesta, precum indemnizația de creștere a copilului. La noi în țară, legea spune că această indemnizație o primesc persoanele care în ultimii doi ani, dinainte de nașterea copilului, au realizat venituri pentru cel puțin 12 luni. Iată de unde pot proveni aceste venituri:

  • salarii
  • activități independente
  • drepturi de proprietate intelectuală
  • activități agricole
  • silvicultură
  • piscicultură.

Până când copilul împlinește vârsta de doi ani, sau trei ani, în cazul celor cu handicap, se acordă această indemnizație de creștere a copilului. Cuantumul acesteia este de 85% din veniturile nete aferente ultimelor 12 luni dinaintea nașterii copilului și poate varia între 1.250 și 8.500 de lei.

Se poate pune sau nu poprire pe indemnizația de creștere a copilului 2022?

În cadrul unei ședinte din 7 aprilie 2021, Curtea Constituțională a României a decis că este neconstituțională o prevedere din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010 cu privire la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Această prevedere făcea referire la urmărirea silită în vederea recuperării. Pe data de 27 mai 2021, măsura a intrat în vigoare.

Curtea Constituțională a decis că se poate pune poprire pe indemnizatia de crestere a copilului 2022
Curtea Constituțională a decis că se poate pune poprire pe indemnizatia de crestere a copilului 2022

Încă de la începutul lunii iunie au existat cazuri în care s-a pus poprire pe indemnizația de creștere a copilului. Mai mult, se pare că și banii proveniți din stimulentul de inserție ar putea să intre sub același tratament. De partea cealalată, pe banii proveniți din alocația de stat pentru copii nu se poate pune poprire, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Curtea Constituțională a decis că se poate pune poprire

Cei care, înainte de a intra în concediu de creștere a copilului înregistrează datorii pentru care s-a instituit poprire prin executor judecătoresc, se pot trezi că li se pune poprire și pe banii proveniți din indemnizație. Datoriile pot fi de genul:

  • amenzi neplătite
  • restanțe la credite bancare
  • datorii la instituții sau societăți comerciale.

„Curtea constată că măsura instituită de legiuitor prin textul de lege criticat (…) nu este justificată în mod obiectiv și rezonabil, de vreme ce, așa cum s-a demonstrat, acesta nu este un drept al copilului, ci al părintelui.

Prin urmare, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor trebuie să poată fi urmărită și supusă executării silite, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie, respectiv Codul civil și Codul de procedură civilă, pentru recuperarea oricărei creanțe, deoarece, în lumina principiului legalității și a principiului bunei-credințe, subiecții de drept trebuie să aibă o conduită conformă cu cele stabilite printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu și să execute de bunăvoie obligațiile care le revin.”, se arată scris în decizia Curții Constituționale.

Așadar, Curtea Constituțională a decis că nu este corect ca aceste sume să fie exceptate de la poprire.