Home » Știri » Știri sociale » Ce este carantina și când se aplică legea

Ce este carantina și când se aplică legea

Manolică Anca / 24.03.2021, 17:41
Ce este carantina și când se aplică legea

Ce este carantina și când se aplică legea. Măsurile pe care autoritățile trebuie să le ia în vreme de pandemie. Iată tot ce trebuie să știi.

Ce este carantina și când se aplică legea

Carantina este o restricție de circulați a persoanelor și a mărfurilor destinată să prevină răspândirea unei boli sau a dăunătorilor. Este adesea utilizată în legătură cu o boală sau o maladie, împiedicând astfel mișcarea celor care ar fi putut fi expuși, dar nu au un diagnostic medical confirmat. Acesta este și cazul pandemiei de coronavirus care a pus stăpânire pe întreg globul.

Carantina persoanelor este măsura de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen de alte persoane, în spații special autorizate, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată.

Carantina zonală este o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, prin care se dorește separarea fizică a persoanelor și activităților, inclusiv limitarea circulației într-un perimetru afectat de o boală infectocontagioasă de perimetrele învecinate, pentru a se evita răspândirea infecției.

Izolarea este o măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne sau simptome sugestive. Acestea sunt izolate la domiciliu sau într-o unitate sanitară, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz.

Ce este carantina și când se aplică legea
Ce este carantina și când se aplică legea

Ce se întâmplă dacă refuzi carantina

Astfel, carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau într-un spațiu special desemnat de autorități, pentru persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen care:

  1. sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;
  2. au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă.

În situația în care persoanele refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, precum și atunci când persoanele încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei într-un spați special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară.

Decizia trebuie emisă în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, și se comunică persoanei în cauză. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică, persoana în cauză nu poate părăsi locația declarată pentru carantină.

Măsura prevăzută se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii. Măsura încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau anterior, în urma confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la măsura izolării din prezenta lege. Cei care nu respectă regulile impuse pot fi sancționați.

Important! Atât măsura carantinării, cât și cea a izolării poate fi contestată în instanță.